Blogi


Wikipedia määrittelee kokemusasiantuntijan olevan henkilö, jolla on omakohtainen kokemus sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta ja on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. Keskustelua kentällä herättää tarvitseeko ollakseen kokemusasiantuntija koulutusta. Itse kallistun enemmän sen puoleen ettei tarvitse olla, mutta koulutus voi olla hyvä ponnahduslauta Lue lisää…


Kuntien järjestöille maksamat rahalliset avustukset sekä yhdistyksille tarjoamat tilat esimerkiksi kokousten, kerhojen ja tapahtumien järjestämiseksi kulkevat avustusmuotoina käsi kädessä. Moni yhdistystoimija kokee jopa tärkeämmäksi sen, jos kunta tarjoaa yhdistykselle ilmaiset tilat toimintaa varten, kuin varsinaiset rahalliset avustukset. Monessa kunnassa raha Lue lisää…


Merkityksellistä tekemistä, hyvää mieltä ja suomen kieltä Unelma Tapiolasta, EJY ry:n ryhmähuoneessa on iloinen tekemisen meininki: aikuiset maahanmuuttajanaiset pilkkovat porkkanaa, silppuavat korianteria ja liuottavat riisipaperilehtiä kahden aasialaisen naisen ohjauksessa. Riisinuudelikeitto kuplii keittolevyllä ja vietnamilaiset kesärullat valmistuvat nopeasti yhteistuumin. Sitten syödään Lue lisää…


Parikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun olin eräässä pohjoissuomalaisessa kaupungissa sosiaalialan palveluja käsittelevässä seminaarissa. Avaus- tai jotain muuta puheenvuoroa piti henkilö, joka sittemmin tuli tutuksi yhtenä soteuudistuksen valmistelijoista. Muistan edelleen tarkasti hänen viestinsä, joka ehkä tuli sanotuksi sivulauseessa, eikä erityisen Lue lisää…


Asukkaiden Espoo -ryhmän tekemään kyselyyn koulutilojen käytöstä vastasi 20 yhdistystoimijaa. He edustavat monipuolisesti espoolaisia yhdistyksiä. Mukana on edustajia kaupunginosayhdistyksistä, vanhempainyhdistyksistä, urheiluseuroista, partiolippukunnista ja marttayhdistyksistä. Vastaajat ovat eri puolilta Espoota. Yhdistysten viesti on yhtenäinen: Yhdistysten toimintaan tarvitaan lisää koulutiloja. Kaikki yleishyödylliset, Lue lisää…


Järjestötoiminnan merkitys on hyvä tunnistaa, tunnustaa ja sitä tulee myös arvostaa. Vapaaehtoisvoimin järjestöt liikuttavat, virkistävät ja tavoittavat valtavan määrän eri-ikäisiä ihmisiä. Tämän myötä heillä on ns. hiljaista tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja tarpeista. Kuinka merkityksellistä tämä tieto onkaan kunnan hyvinvointityölle. Järjestöjen Lue lisää…


Suomi on yhdistysten maa. Suomessa toimii yli 100 000 rekisteröityä yhdistystä/järjestöä. Alkuvuodesta 2018 rekisteröitiin yli 500 uutta yhdistystä. Jokainen suomalainen kuuluu keskimäärin kolmeen yhdistykseen. Suomalaisessa yhteiskunnassa on yleisesti hyväksytty järjestöjen ja yhdistysten ensiarvoisen tärkeä rooli kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä Lue lisää…


Joukko sote-järjestöjä teki yhteistä vaikuttamistyötä saadakseen sote-järjestämislakiin (8 §n 2 momentti) lisäyksen maakunnan yhteistyövelvoitteesta järjestöjen kanssa. Lisäykselle näytettiin lain valmisteluvaiheessa vihreää valoa, mutta edelleen tulee huolehtia, että kirjaus todellakin on mukana myös lain viimeisessä versiossa. Sote- ja maakuntalakipaketit on tarkoitus Lue lisää…


Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja valtion tehtäviä siirtyy uusien maakuntaorganisaatioiden vastuulle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, kasvupalvelujen sekä osallisuuden toteutumisen osalta maakunnan tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat myös eri alojen järjestöt. Pohjois-Pohjanmaalla tehdään töitä sen eteen, että syntyvästä maakunnasta tulisi Lue lisää…


EJY:n Iloa arkeen -hankkeen hyvinvointiryhmään pidempään työelämästä poissaolleille 30-65 -vuotiaille korkeasti koulutetuille  espoolaisille  kokoontuu 10.4.-14.6.2018 (ti ja to päivällä) Tapiolassa. Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvassa ryhmässä pohditaan ohjatusti omia vahvuuksia, voimavaroja ja työllistymismahdollisuuksia sekä jaetaan omia ajatuksia ja osaamista. Ryhmässä liikutaan Lue lisää…