Blogi


Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla POPsote-hankkeessa ammattilaisten, sidosryhmien ja asukkaiden yhteistyöllä. Palvelujen käyttäjien näkökulmaa kehittämistyöhön tuovat myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamat kokemustoimijat. ”Potilasta tulee ohjata palveluiden piiriin. Potilaan ei tarvitse itse ohjata hoitavaa lääkäriä.” ”Kenellä on hoitovastuu, kuka ottaa yhteyttä, Lue lisää…


Vaikuttavaa kokemustoimintaa -hanke on tulossa päätökseensä ja se tuo muutoksia Pohjois-Pohjanmaalle. Ihan samanlaista työpanosta ei jatkossa ole saatavilla kokemustoiminnan kehittämiseen kuin hankkeen aikana. Kokemustoimintaa ei alueella kuitenkaan missään nimessä unohdeta, etenkään kun sen merkitys on vuosi vuodelta voimistunut ja kokemustoiminnan Lue lisää…


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pyrkii siirtämään palvelujen painopistettä ennalta ehkäisyn ja matalan kynnyksen palvelujen suuntaan. Tässä työssä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyötä rakennetaan kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten sekä POPsote-hankkeen Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien (Lasten, nuorten ja Lue lisää…


Uupunut ja uneton   ”Heitä minulle pelastusrengas  Muuten hukun tän elon kylmiin aaltoihin  Anna käsi ja vedä minut laivaan  Ja pistä kuivumaan, lämpöön rakkauden.”  J. Karjalaisen Pelastusrengas-kappaleen kaltaista pelastajaa ja pelastusrengasta kaipasin  unettomuuden synkimpinä hetkinä. Tuntui, kuin mustekalan lonkerot olisivat vetäneet Lue lisää…


Vuonna 2030 Lapissa toimii sosiaali- ja terveyspalveluja  kokoava monitoimijainen  VOIMA-keskus (nimi tulee sanoista: Vastaanottava, Oikea-aikainen, Innovatiivinen, Mahdollistava, Asiantunteva).  Helsingistä on tultu tutustumaan järjestöjen rooliin uudenlaisessa  julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteisessä keskuksessa. Vierailijat pääsevät esittelykierrokselle, joka avaa toimintaa tuoden esille järjestöjen Lue lisää…


Hyvinvoinnin teemaverkostot kokoavat hyvinvoinnin asiantuntijoita, organisaatioita ja yhteisöjä kuntien ja maakunnallisen hyvinvointityön tueksi. Nyt teemaverkostot kutsuvat entistä laajemmin myös järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan toimintaansa! Teemaverkostot kokoavat, analysoivat ja hyödyntävän tietoa, tunnistavat, levittävät ja kehittävät hyviä käytäntöjä sekä toimivat keskenään yhteistyössä. Lue lisää…


Pyysin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kertomaan esimerkkejä asiakkaista ja potilaista, joiden he ajattelisivat hyötyvän järjestöjen ja yhdistysten tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. Yllätyin siitä, miten vaivattomasti ammattilaiset tuottivat pitkän listan asiakastapaamisissa ja vastaanotolla kohtaamistaan tilanteista ja miten moninaisesti he tunnistivat järjestöjen Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä hyvä pöhinä järjestöyhteistyön kehittämisessä. Kunnissa toimii järjestöyhdyshenkilöitä, joille järjestetään yhteisiä maakunnallisia tapaamisia. Jo 18 kunnan hyvinvointiryhmässä on järjestökentän edustaja. Ryhmän tehtävänä on johtaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä, joten järjestöedustajalla on ryhmässä tärkeä rooli. Samalla hänelle tarjoutuu Lue lisää…


Marinin hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Lakiesityksissä korostetaan tiivistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä. Myös järjestöjen palvelutuotannon rooli tunnistetaan esityksessä. Esitys korostaa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistoimintaa ja velvoittaa hyvinvointialueen ja Lue lisää…


Yhteensä: 88