Takaisin edelliselle sivulle

s


Kyläyhdistys toimii kyläläisten virkistystapahtumien ja kyläläisten viihtymiseen liittyvien toimintojen sunnittelijana ja toteuttajana


Sangin kyläseura ry Sanginkylä on toimiva ja aktiivinen kylä. Kylä ei ole lamaantunut, vaan omatoimisuudella ja talkootyöllä kylää tehdään edelleen viihtyisäksi. Kylässä on runsaasti vesistöjä ja koskematonta erämaaluontoa. Valkeisen virkistysalue on Sanginkylän sydän, ’kyläläisen oma olohuone’ jonka ovat onneksemme löytäneet myös Lue lisää…


Särkät Volley ry on Kalajokinen lentopallon erikoisseura. https://fi-fi.facebook.com/sarkatvolley/


Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, suunnistaen. Tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin niin lähellä kuin kaukana. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partioon Lue lisää…


Siikalatva kutsuu -hanke Toteutusaika 1.4.2017- 31.12.2018 Hankkeeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuton esteitä etsimällä muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja, Lue lisää…


Mielenterveysyhdistys Siikalatvalla   Yhdistyksen tarkoitus ja tavoite : -edistää mielenterveyttä ja arjessa jaksamista.   -yhdistää ja aktivoida mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään.   -ennaltaehkäistä mielenterveysongelmien syntymistä ja lisätä toiminnallaan myönteistä suhtautumista mielenterveysasioihin.   -järjestää mielenterveyskuntoutujille vertaistukitoimintaa.   -tiedottaja mielenterveysasioista.   -hälventää Lue lisää…


Hevosella ja ihmisellä tulisi olla hauskaa yhdessä. Hevosen tulisi pystyä luottamaan ihmiseen ja kunnioittaa ihmistä jokaisessa tilanteessa. Hevosen tulisi työskennellä rentona ja rauhallisena ihmisen kanssa. Yhdistyksemme haluaa tätä kautta tarjota liikunnallisuuteen ja elämyksellisyyteen liittyvää toimintaa eri ikä- ja erityisryhmille hevosten Lue lisää…


SPR:n toimintaa Pudasjärvellä.