Takaisin edelliselle sivulle

s


Kyläyhdistys toimii kyläläisten virkistystapahtumien ja kyläläisten viihtymiseen liittyvien toimintojen sunnittelijana ja toteuttajana


Sangin kyläseura ry Sanginkylä on toimiva ja aktiivinen kylä. Kylä ei ole lamaantunut, vaan omatoimisuudella ja talkootyöllä kylää tehdään edelleen viihtyisäksi. Kylässä on runsaasti vesistöjä ja koskematonta erämaaluontoa. Valkeisen virkistysalue on Sanginkylän sydän, ’kyläläisen oma olohuone’ jonka ovat onneksemme löytäneet myös Lue lisää…


Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, suunnistaen. Tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin niin lähellä kuin kaukana. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partioon Lue lisää…


Siikalatva kutsuu -hanke Toteutusaika 1.4.2017- 31.12.2018 Hankkeeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuton esteitä etsimällä muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja, Lue lisää…


Mielenterveysyhdistys Siikalatvalla   Yhdistyksen tarkoitus ja tavoite : -edistää mielenterveyttä ja arjessa jaksamista.   -yhdistää ja aktivoida mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään.   -ennaltaehkäistä mielenterveysongelmien syntymistä ja lisätä toiminnallaan myönteistä suhtautumista mielenterveysasioihin.   -järjestää mielenterveyskuntoutujille vertaistukitoimintaa.   -tiedottaja mielenterveysasioista.   -hälventää Lue lisää…SPR:n toimintaa Pudasjärvellä.


Punaisen Ristin kautta voit tuottaa hyvää mieltä jollekin toiselle – ja itsellesi. Oulun osastossa siihen on monta mahdollisuutta. Tervetuloa mukaan!


  Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. Piirissämme on 44 aktiivista osastoa, joissa on runsaasti erilaisia toimintaryhmiä toteuttamassa Punaisen Ristin vapaaehtoisaatetta ja toimintaa.


”Ystävyys on sitä, että kun sen kerran on solminut, voit ja saat vaalia sitä rakkaudella koko loppuelämän.” (Marja Nybacka, puheenjohtaja) Suomi-Venäjä-Seura on ystävyysseura. Se rakentaa Suomen ja Venäjän välillä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä sekä kulttuuri-, ympäristö- ja taloudellisia suhteita. Oulun Lue lisää…