Takaisin edelliselle sivulle

s


Kyläyhdistys toimii kyläläisten virkistystapahtumien ja kyläläisten viihtymiseen liittyvien toimintojen sunnittelijana ja toteuttajana


Sangin kyläseura ry Sanginkylä on toimiva ja aktiivinen kylä. Kylä ei ole lamaantunut, vaan omatoimisuudella ja talkootyöllä kylää tehdään edelleen viihtyisäksi. Kylässä on runsaasti vesistöjä ja koskematonta erämaaluontoa. Valkeisen virkistysalue on Sanginkylän sydän, ’kyläläisen oma olohuone’ jonka ovat onneksemme löytäneet myös Lue lisää…


Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, suunnistaen. Tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin niin lähellä kuin kaukana. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partioon Lue lisää…


Siikalatva kutsuu -hanke Toteutusaika 1.4.2017- 31.12.2018 Hankkeeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuton esteitä etsimällä muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja, Lue lisää…


Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, yksi 12 Suomessa toimivasta opintokeskuksesta. Tarjoamme koulutusta, tietoa, tukea ja muita palveluita kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää Lue lisää…


Someronkylän kyläyhdistyksen tarkoituksena on koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylä/asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän ammattitietojensa ja – taitojensa kehittämiseksi.


Soroptimist International Kuusamo on järjestönä osa Soroptimist Internationalia,  maailmanlaajuista eri ammatteja, kultuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestöä. Puolustamme ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa.  Teemme työtä maailmanlaajuisesti naisten ja lasten elämän parantamiseksi.  Edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Sorviston alueen viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä järjestämällä toimintaa ja yhteisiä tapahtumia kylän asukkaille. Yhdistyksen alueella on kaksi grillikotaa (Marjamaan ja Tahkokallion) ja koulun piha-alueella on leikkipuisto ja hiekkakenttä.


Hevosella ja ihmisellä tulisi olla hauskaa yhdessä. Hevosen tulisi pystyä luottamaan ihmiseen ja kunnioittaa ihmistä jokaisessa tilanteessa. Hevosen tulisi työskennellä rentona ja rauhallisena ihmisen kanssa. Yhdistyksemme haluaa tätä kautta tarjota liikunnallisuuteen ja elämyksellisyyteen liittyvää toimintaa eri ikä- ja erityisryhmille hevosten Lue lisää…