Takaisin edelliselle sivulle

s


Kyläyhdistys toimii kyläläisten virkistystapahtumien ja kyläläisten viihtymiseen liittyvien toimintojen sunnittelijana ja toteuttajana


Sangin kyläseura ry Sanginkylä on toimiva ja aktiivinen kylä. Kylä ei ole lamaantunut, vaan omatoimisuudella ja talkootyöllä kylää tehdään edelleen viihtyisäksi. Kylässä on runsaasti vesistöjä ja koskematonta erämaaluontoa. Valkeisen virkistysalue on Sanginkylän sydän, ’kyläläisen oma olohuone’ jonka ovat onneksemme löytäneet myös Lue lisää…


Särkät Volley ry on Kalajokinen lentopallon erikoisseura. https://fi-fi.facebook.com/sarkatvolley/


Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, suunnistaen. Tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin niin lähellä kuin kaukana. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partioon Lue lisää…


Siikalatva kutsuu -hanke Toteutusaika 1.4.2017- 31.12.2018 Hankkeeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuton esteitä etsimällä muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja, Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylä/asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän ammattitietojensa ja – taitojensa kehittämiseksi.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Sorviston alueen viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä järjestämällä toimintaa ja yhteisiä tapahtumia kylän asukkaille. Yhdistyksen alueella on kaksi grillikotaa (Marjamaan ja Tahkokallion) ja koulun piha-alueella on leikkipuisto ja hiekkakenttä.


Hevosella ja ihmisellä tulisi olla hauskaa yhdessä. Hevosen tulisi pystyä luottamaan ihmiseen ja kunnioittaa ihmistä jokaisessa tilanteessa. Hevosen tulisi työskennellä rentona ja rauhallisena ihmisen kanssa. Yhdistyksemme haluaa tätä kautta tarjota liikunnallisuuteen ja elämyksellisyyteen liittyvää toimintaa eri ikä- ja erityisryhmille hevosten Lue lisää…