Takaisin edelliselle sivulle

r


Raahen alueen Kuulo ry on alueen kuulovammaisia palveleva yhdistys, joka on perustettu v. 1975. Toimialueenamme on Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki.


Sydänyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana. Yhdistyksemme edistää terveellisiä elämäntapoja ja auttaa jäsentensä elämänhallinnan säilyttämisessä. Korostamme sydänystävällisen ravinnon, riittävän liikunnan, unen ja Lue lisää…


Olemme vireästi toimiva eläkeläisjärjestö, joka kuuluu jäsenenä valtakunnaliiseen vanhimpaan eläkeläisten keskusjärjestöön, Eläkeläiset ry:hyn. Yhdessä keskusjärjestön kanssa on jo yli 50 vuoden ajan tehty työtä eläkeläisväestön etujen parantamiseksi ja turvattujen vanhuspalvelujen saamiseksi pitkän päivätyön tehneille vanhuksille. Yhdistyksemme toiminnan perustan muodostavat sen säännöt. Lue lisää…


Raahen ensi- ja turvakoti ry tarjoaa turvakoti- ja avopalveluita väkivaltaa kokeneille sekä ensikodin tukea vauvaperheille. Yhdistyksellä on myös tapaamispaikkatoimintaa. Samassa pihapiirissä toimii Toimintatalo Sinisiipi, jossa toimii ensi- ja turvakodin avopalvelut. Avopalvelumuotoina ovat lapsityö, yksilö- ja parikeskustelut sekä rytmiohjaus (ent. unikoulu).  


Raahen Kansalaistaloyhdistys Jyty ry  Työllistää omassa toiminnassaan alueen työttömiä, kuntoutujia ja vajaakuntoisia. Luo yhteistoimintaa julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoille. Mahdollistaa sosiaalisen ja tasa-arvoisen kanssakäymisen yksilön, yhteisöjen ja eri yritysalojen välillä. Tarjoaa kuntalaisille mahdollisuutta aktiiviseen toimintaan. Tukee ja kehittää yhdessä Lue lisää…


RAAKEL ry. Raahen kaupungin eläkeläiset ry.  Rek.nro 174.936 Kokoontuu syys-toukokuun välisenä aikana joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 15.00 Kreivinajassa Raahessa. Yhteistapaamisissa on esitelmiä ja luentoja, jotka edesauttavat ikääntyvien eläkeläisten toimintaa ja henkistä jaksamista. Teemme myös yleensä yhden päivän kestäviä teatteri- Lue lisää…


Yhdistys kehittää suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteistyötä toistensa kulttuurien rikastuttamiseksi. Järjestämme mm. opintoryhmiä, kerhoja, tapahtumia ja leirejä.


Raahen Psyyke ry on mielenterveysyhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen. Toiminta tapahtuu pääasiassa Raahessa sijaitsevalla Jäsentuvalla, joka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille, heidän läheisilleen ja kaikille muille kiinnostuneille. Toimintaa on lisäksi Vihannin kaupunginosassa, Ruukissa ja Pyhäjoella. Yhdistyksessä toimii neljä Lue lisää…


Toiminta-alueemme on Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. Yhdistys on vaikutuskanava sinua itseäsi koskeviin päätöksiin. Raahen Seudun Diabetesyhdistys tarjoaa jäsenilleen tietoa, tukea ja monenlaista toimintaa: asiantuntijatilaisuuksia, luentoja, jäseniltoja, retkiä ja matkoja.


Raahen seudun muistiyhdistys ry on perustettu 1997. Toiminta-alueenamme on Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat, joiden alueella on 33 810 asukasta. Yhdistyksen toimintatilat sijaitsevat osoitteessa Rantakatu 7 E-rakennus, seminaarin alueella entisessä  tietotekun rakennuksessa, josta Raahen kaupunki vuokraa pientä korvausta Lue lisää…