Takaisin edelliselle sivulle

r


Raahen ensi- ja turvakoti ry tarjoaa turvakoti- ja avopalveluita väkivaltaa kokeneille sekä ensikodin tukea vauvaperheille. Yhdistyksellä on myös tapaamispaikkatoimintaa. Samassa pihapiirissä toimii Toimintatalo Sinisiipi, jossa toimii ensi- ja turvakodin avopalvelut. Avopalvelumuotoina ovat lapsityö, yksilö- ja parikeskustelut sekä rytmiohjaus (ent. unikoulu).  


Raahen Psyyke ry on mielenterveysyhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen. Toiminta tapahtuu pääasiassa Raahessa sijaitsevalla Jäsentuvalla, joka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille, heidän läheisilleen ja kaikille muille kiinnostuneille. Toimintaa on lisäksi Vihannin kaupunginosassa, Ruukissa ja Pyhäjoella. Yhdistyksessä toimii neljä Lue lisää…


Raahen seudun muistiyhdistys ry on perustettu 1997. Toiminta-alueenamme on Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat, joiden alueella on 33 810 asukasta. Yhdistyksen toimintatilat sijaitsevat osoitteessa Rantakatu 7 E-rakennus, seminaarin alueella entisessä  tietotekun rakennuksessa, josta Raahen kaupunki vuokraa pientä korvausta Lue lisää…


Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii Raahen seutukunnan (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki) alueella omaishoitajien sekä heidän hoidettaviensa aseman ja elämänlaadun parantamiseksi ja tukemiseksi. Toiminnan avulla tuemme omaishoitajien hyvinvointia tarjoamalla varhaista ja ajantasaista tietoa omaishoitajuudesta, koulutusta, ohjausta, virkistystä, ryhmätoimintaa sekä Lue lisää…


Rajaton Verkosto – hanke tarjoaa yhdityksille ja muille palveluntuottajille oivan mahdollisuuden kehittää toimintaansa ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palveluita sekä oppia hyödyntämään jo olemassa olevia digitaalisia välineitä ja palveluja tehokkaammin. Rajaton verkosto edistää digitaalisuuden hyödyntämistä, poistaa käytön esteitä sekä luo uutta Lue lisää…


Rannikon 4H-yhdistys toimii koko Raahen kaupungin alueella. Pääasiallisia toimintamuotoja ovat kerhotoiminta, nuorten työ- ja yrittäjyyskasvatus sekä kurssit, retket leirit ym. vapaa-ajan toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Lisäksi 4H-yhdistys vastaa Raahen alueen kierrätyskeskuksen toiminnasta ja Raahen Löytöeläinkodin toiminnasta.


ALVA-hanke (STEAn rahoittama) Hankeaika: 1.3.2016-28.2.2019 Hallinnoija: Raudaskylän Kristillinen Opisto ALVA-hankkeen päätavoitteet • alueellisen vapaaehtoistoiminnan rakenteen kehittäminen kunta-järjestö -yhteistyössä • toimijavastuiden määrittely, tiedonkulun parantaminen ja yhdyspintojen hakeminen toimijoiden välillä silloin, kun tarve on julkisten palvelujen asiakkailla ja tarjonta vapaaehtoistoiminnassa Yhteistyökumppaneita • Lue lisää…


Vankkuri-hanke – vanhemmuuden tukeminen erityislasten perheissä –  toimii Oulun Eteläisellä alueella 1.3.2017-28.2.2020. Hanketta rahoitta STEA ja hallinnoi Raudaskylän Kristillinen Opisto.   Vankkuri-hankkeen tavoitteena on alueellisen toimintamallin luominen erityislasten ja -nuorten perheiden tukemiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toimtamuotoja ovat vertaistukitoiminnan kehittäminen leiritoiminnan Lue lisää…


Reisjärven Sydänyhdistys ry toimii Reisjärven kunnan alueella. Yhdistyksen tavoitteena on toimia yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, mm. terveyskeskuksen kanssa, jakamalla tietoa sydänsairauksista, niiden ennaltaehkäisystä sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. Lisäksi järjestämme liikunta- ja virkistystoimintaa yhdessä paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa. Ilmoitamme tapahtumista Lue lisää…


Rokuan Ryhti ry toimii Pohjois-Pohjanmaalla Utajärven kunnan alueella. Seura on perustettu 22.6.1948. Sen perustamisäännöissä mainitaan että sen ” tarkoituksena on edistää ja kohottaa liikuntakasvatusta sen kaikissa muodoissa innostamalla jäseniään ja muita henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi.” Seura on järjestänyt aikoinaan Lue lisää…