Takaisin edelliselle sivulle

h


Hivpointin toiminnan tarkoitus on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen ja seksuaaliterveyden edistäminen, Hiv-tartunnan saaneiden, heidän läheistensä sekä tartunnasta huolestuneiden tukeminen, hiv-tartunnan saaneiden oikeuksien puolustaminen ja hyvinvoinnin editäminen, sekä sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamisen lisääminen hivistä, muista seksitaudeista sekä seksuaaliterveydestä.


Hoitotakuun maakunnallinen järjestöverkosto Maakunnallinen hoitotakuu järjestöverkosto on avoin ja vapaamuotoinen verkosto kaikille sote-kehittämistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Verkostossa on mukana myös edustaja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmasta. hoitotakuuverkosto voi tehdä esityksiä maakunnallisille kehittämisohjelmille ja kehittämisohjelmien edustajat voivat hyödyntää verkoston järjestöjen osaamista ja kohderyhmätuntemusta Lue lisää…


Hoksauta minut -hankkeen tarkoituksena on tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneitä, yksinäisiä tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevia yli 65-vuotiaita ikäihmisiä sekä saattaa heidät tarkoitustenmukaisten palveluiden piiriin. Välineenä ikäihmisten tavoittamisessa käytetään IkäArvokas -hankkeessa kehitettyä Hoksauta minut -yhteydenottokorttia. Tarkoituksena on, että ikäihminen saisi kortin Lue lisää…


HSP Suomi ry:n tarkoituksena on synnynnäistä erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen Suomessa. Yhdistys edistää ja valvoo erityisherkkien yleisiä yhteiskunnallisia etuja, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Lisäksi yhdistys luo erityisherkkien välille yhteyden ja tuo esiin erityisherkkyyden voimavaroja.Yhdistys toimii muun muassa seuraavilla tavoilla: Lue lisää…


Kaikki asuvat kylissä. Jos teidän kylänne Pohjois-Pohjanmaalla on hiipunut tai hiipumassa, Kylähullun klinikka tulee käymään, tekee diagnoosin ja kirjoittaa reseptin. Kutsu Valtakunnan Virallinen XVI Kylähullu Anita Sievänen kylään!Hyvän mielen talo järjestää voimavaralähtöistä, arvostavaan kohtaamiseen perustuvaa toimintaa ja toimintamahdollisuuksia täysi-ikäisille ihmisille, joilla on oma tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä toipumisesta. Toiminnalla helpotetaan omaisten ja läheisten huolen kantamisen taakkaa ja vähennetään ihmisten kokemuksia yksin jäämisestä ja eristyneisyydestä. Lue lisää…