Takaisin edelliselle sivulle

d


Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä -hanke toteutetaan yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa vuosina 2021-2023.


Dimmi-hankeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Dimmi-hankkeessa vahvistetaan nuorten positiivista mielenterveyttä tarjoamalla tukea elämänhallinnan taitoihin ja voimavaroja jokapäiväisistä elämänhaasteista selviytymiseen. Hankkeen toiminta-alue Kajaani, Sotkamo ja Oulu.


Dynamo Juniorit ry on ketterä ja innovatiivinen hyvinvointia edistävä yhdistys. Yhdistyksen ydintoimintana on toiminnallinen ryhmämuotoinen hyvinvointivalmennuskonsepti, joka sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elementin sekä huomioi osallistujan erilaiset elinympäristöt. Valmennuksessa paneudutaan kohtaamiseen ja osallisuuteen, fyysiseen hyvinvointiin ja aktivoitumiseen sekä tunnetaitoihin ja Lue lisää…