Takaisin edelliselle sivulle

a


Valtakunnallinen päihdetoipujajärjestö A-Kiltojen Liitto ry kehittää ja tukee paikallisten A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja  vertaistukitoimintaa, edistää toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tekee A-kiltatoimintaa valtakunnallisesti näkyväksi. Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun. A-kiltatoiminta on päihteetöntä toimintaa Lue lisää…


KATUKLINIKKA OULU   Pyrimme Katuklinikalla tavoittamaan pistämällä huumeita käyttäviä ihmisiä, kaikista syrjäytyneimpiä, joita matalimmankaan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut eivät tavoita tai jotka eivät kykene sitoutumaan niihin. Viemme apua niille ihmisille, jotka eivät ole päihdepalveluiden piirissä tai ovat niissä kiinni ohuesti. Tarjoamme Lue lisää…


Ahmaksen Kyläseura r.y. järjestää monenlaista toimintaa ja tapahtumia Utajärven Ahmaksen kylällä, edistää kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja parantaa viihtyvyyttä kylällä sekä ajaa kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteisiä etuja. Jäsenmaksu on… Jäsenmaksun voi maksaa tilille: FI (Uudet tiedot tulossa!) – Lue lisää…


Ahmaskylän kalaveden osakaskunta, Ahmasjärvi Osakaskunnan tehtävä on järjestää alueellaan kalastuksen harjoittaminen ja huolehtia kalakannan hoidosta sekä lisäämisestä. Ahmasjärven kalastusluvan hinta on 10€. Maksun voi suorittaa tilille; Ahmaskylän kalaveden osakaskunta FI75 5490 0750 0169 88  


Nuorisoseurojen toiminta-ajatus: Kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta ja lisää hyvinvointia. Ahmaskylän Nuorisoseura r.y. on perustettu 21.5.1916. Tänä päivänä toiminta keskittyy kesällä pidettäviin tansseihin. JÄSENMAKSUT Lue lisää…


4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa laadukasta toimintaa 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Alavieskan 4H-yhdistys ry tarjoaa lapsille ja nuorille: Työmahdollisuuksia – työpalvelussa ja kerhonohjaajana 4H-yrittäjyyttä – työelämävalmiuksia Kerhoja, leirejä, retkiä ja tapahtumia – monipuolista ja hyvinvointia edistävää toimintaa lapsille ja Lue lisää…


Yhdistyksemme tarkoituksena on kotikunnassamme Alavieskassa eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus. Kokoonnumme joka toinen tiistai klo 13.00 seurakuntakodilla kahvituksen, erilaisten esitelmien ja Lue lisää…


Sotaveteraanien edunvalvonta


Alpuan kyläyhdistys toimii kyläläisten etujen ajajana, olipa kyseessä sitten minkä sortin eläjä tahansa. Kylähdistyksen tehtäviin kuuluu elävöittää ja rakentaa yhteistyötä kyläläisten keskuudessa. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja se ajaa tasa-arvoisesti kaikkien kyläläisten asiaa. Kaikki jokaisesta kylän nurkasta on Lue lisää…


Asukasyhdistys Vihannin Rinti ry. Yhdistyksen tarkoituksena Vihannin kirkonkylän alueella asumismukavuuden ja yhteishengen luominen asukkaiden yhteisten etujen ajaminen kyläläisten kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen_