Takaisin edelliselle sivulle

a


Valtakunnallinen päihdetoipujajärjestö A-Kiltojen Liitto ry kehittää ja tukee paikallisten A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja  vertaistukitoimintaa, edistää toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tekee A-kiltatoimintaa valtakunnallisesti näkyväksi. Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun. A-kiltatoiminta on päihteetöntä toimintaa Lue lisää…


Ahmaksen Kyläseura r.y. järjestää monenlaista toimintaa ja tapahtumia Utajärven Ahmaksen kylällä, edistää kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja parantaa viihtyvyyttä kylällä sekä ajaa kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteisiä etuja. Jäsenmaksu on 5€/ henkilö vuonna 2019. Jäsenmaksun voi maksaa tilille: FI22 Lue lisää…


Nuorisoseurojen toiminta-ajatus: Kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta ja lisää hyvinvointia. Ahmaskylän Nuorisoseura r.y. on perustettu 21.5.1916. Tänä päivänä toiminta keskittyy kesällä pidettäviin tansseihin. Jäsenmaksut Lue lisää…


4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa laadukasta toimintaa 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Alavieskan 4H-yhdistys ry tarjoaa lapsille ja nuorille: Työmahdollisuuksia – työpalvelussa ja kerhonohjaajana 4H-yrittäjyyttä – työelämävalmiuksia Kerhoja, leirejä, retkiä ja tapahtumia – monipuolista ja hyvinvointia edistävää toimintaa lapsille ja Lue lisää…


Yhdistyksemme tarkoituksena on kotikunnassamme Alavieskassa eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus. Kokoonnumme joka toinen tiistai klo 13.00 seurakuntakodilla kahvituksen, erilaisten esitelmien ja Lue lisää…


Alpuan kyläyhdistys toimii kyläläisten etujen ajajana, olipa kyseessä sitten minkä sortin eläjä tahansa. Kylähdistyksen tehtäviin kuuluu elävöittää ja rakentaa yhteistyötä kyläläisten keskuudessa. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja se ajaa tasa-arvoisesti kaikkien kyläläisten asiaa. Kaikki jokaisesta kylän nurkasta on Lue lisää…


Kahvila Kamu on Ammattiopisto Luovin opiskelijoille tarkoitettu oppimisympäristö, johon kaikki voivat tulla nauttimaan edullisista kahvilatuotteista. Kamu on avoinna Kumppanuuskeskuksen infon aukioloaikojen mukaan. Lue lisää Kahvila Kamusta


Askel aikuisuuteen -projekti 2019-2021 Autismikirjon nuorten itsenäistymiseen, opiskeluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien valmiuksien ja taitojen tukeminen elämänkaaren siirtymävaiheita ennakoiden (jatko-opinnot, itsenäistyminen). Projektin aikana tullaan julkaisemaan siirtymävaiheiden tueksi verkkosivusto, joka sisältää harjoiteaineistoa autismikirjon nuorille sekä materiaalia heidän vanhemmilleen ja ammattihenkilöille. Projektin Lue lisää…