Asiakkaan ääni kuuluviin – Kokemustoimija mukana kehittämässä palveluja

OYSPlus -sivustolla on julkaistu blogi, jossa pohditaan, miten asiakkaiden kokemuksia ja tietoja hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä. Blogin ovat kirjoittaneet Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämishankkeen, PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä OLKA Oulun työntekijä yhdessä.

Meneillään olevan sote-uudistuksen tavoitteena on kehittää ihmislähtöisiä palveluja ja parantaa niiden saatavuutta. Toinen tärkeä painopiste on palvelujen uudistaminen yhteistyössä asiakkaiden, palvelun käyttäjien kanssa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on ollut jo parin vuoden ajan käytössä toimintamalli, jossa hyödynnetään asiakkaiden kokemuksia. Käytössä on Pohjois-Pohjanmaan kokemustoimintamalli, jossa kokemustoimija tuo kehittämiseen arvokasta arjen asiantuntijuutta ja elämänkokemuksista syntynyttä viisautta.

Käytössä oleva kokemustoimintamalli kehitettiin vuosina 2018-2020 yhteistyössä järjestöjen ja OYSin kanssa. OYSissa toimivat kokemustoimijat ovat valtakunnallisen mallin mukaisesti tehtävään koulutettuja henkilöitä, jolla on omakohtaista tai läheisen kokemusta pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta.

Tutustu blogin avulla hyvään kehittämistyöhön.

Asiasanat

kokemustieto, kokemustoiminta, kokemustoimijat, asiakaslähtöisyys, osallisuus,