POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia 3/2022

  1. Hyvinvointialueen järjestöavustusvalmistelu jatkuu vuoropuhelulla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on tehty selvitystä järjestöavustusten valmistelun tueksi. Tietopyynnöllä on selvitetty kuntien ja kuntayhtymien vuosina 2019-2021 maksamien järjestöavustusten saajia ja määriä sekä vuoden 2021 osalta myös avustusten käyttötarkoituksia. Myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamia järjestöjen toteuttamia ESR-hankkeita ja niiden kunta- ja kuntayhtymärahoitusosuuksia vuodelta 2021 on käyty läpi. Kuntia ja kuntayhtymiä on pyydetty esittämään mahdollisia korjauksia ja täydennyksiä selvityksen aineistoon sähköpostilla 20.3. mennessä: helena.liimatainen@popsote.fi.

Hyvinvointialueen järjestöavustusvalmistelusta ja selvityksen tuloksista keskustellaan yhdessä järjestöjen ja yhdistysten sekä kuntien ja kuntayhtymien kanssa työpajoissa toukokuussa.

 

2. Ihimiset.fi uudistuu

”Ihimiset.fi-verkkopalvelun taustalla toimiva Toimeksi.fi-verkosto on rakentamassa käyttöönne uutta valtakunnallista verkkopalvelua, joka tuo alueellista yhdistystoimintaa entistä paremmin näkyväksi ja löydettäväksi.”

”Kevään 2022 jälkeen kaikki Pohjois-Pohjanmaan alueen, kuin myös koko Suomen järjestöjen tiedot ja toimintailmoitukset löytyvät osoitteesta Lähellä.fi.”

Lue lisää: https://www.ihimiset.fi/uudistus/ ja https://www.ihimiset.fi/2022/02/14/ihimiset-fi-uudistuu-2/

 

  1. POPsote-kuulumisia Facebook-ryhmässä

POPsote-hankkeen järjestöyhteistyön kuulumisia kerrotaan säännöllisesti Pohjois-Pohjanmaan järjestötoimijat -Facebook-ryhmässä. Mikäli et vielä kuulu ryhmään, voit liittyä mukaan osoitteessa https://www.facebook.com/groups/115787818445553

 

  1. Järjestöjen koulutuksia henkilöstön koulutuskalenterissa

Järjestöjen sote-ammattilaisille tarjoamia koulutuksia vietiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön koulutuskalenteriin: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/henkilostolle/koulutukset/ Mikäli järjestönne tarjoaa ammattilaisille koulutusta, mutta oma koulutuksenne ei vielä kalenterista löydy, voit tarjota sitä julkaistavaksi toimittamalla tarvittavat tiedot sähköpostilla: helena.liimatainen@popsote.fi.

 

  1. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapahtumakalenteri

Löydät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapahtumakalenterin osoitteesta https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/

 

  1. Asiakkaat ja sote -webinaari 2022: Asiakasosallisuus sote-uudistuksessa 15.3.2022

”Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja palveluiden käyttäjille julkisella ja järjestökentällä tarkoitettu, suosittu Asiakkaat ja sote -webinaari järjestetään myös tänä vuonna! Webinaarin tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä ammattilaisten ja palvelun käyttäjien yhteistyöstä ja osallisuudesta palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä jakaa saatuja kokemuksia.”

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 13.3.: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7803638

 

  1. Rasisminvastaisen viikon järjestöpaneeli 24.3.2022

Nuorten Ystävät ry järjestää rasisminvastaisella viikolla 24.3.2022 klo 12-14 paneelin, jossa rasismia ja sen olemusta puntaroidaan järjestötyössä. Alustuksen tilaisuudessa pitää dosentti Johanna Hiitola, Oulun yliopisto. Liity kokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 

  1. Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat terveyspalveluissa -työpaja 27.4.2022

”POPsoten hoitotakuun kehittämisohjelma järjestää työpajan paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat terveyspalveluissa. Yksi keskeinen haaste on, miten olemassa olevaa tietoa hyödynnetään paljon tai monialaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisessa? On tärkeää pohtia yhteistyömalleja, joka auttaa asiakasta/potilasta hänen kokonaistilanteensa hoidossa.”

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 24.4.: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/henkilostolle/koulutukset/omahoitajuus-vastaanottotyossa-tyopaja/