Verkkovalmennuksia osallisuuden edistämiseksi kunnissa

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen Yhdessä osallisuutta -hanke järjestää kevään aikana maksuttomia valmennuksia kuntalaisten osallisuuden lisäämisestä ja kunta-järjestöyhteistyöstä kiinnostuneille. Valmennukset järjestetään verkkowebinaareina.

29.3. klo 13 Kokemustoiminnan hyödyntäminen kuntatyössä
26.4. klo 13 Osallistuva budjetointi
24.5. klo 13 Kunta-järjestö-yhteistyön näkyväksi tekeminen

Hankkeen valmennuksissa kuullaan perusinformaation lisäksi aiheeseen liittyviä kokemuspuheenvuoroja.

Tarkemmat tiedot hankkeen järjestämistä valmennuksista jaetaan hankkeen verkkosivuilla osoitteessa: yhdessaosallisuutta.diak.fi.

Asiasanat

Kunta-järjestöyhteistyö, osallisuus, kunnat, työntekijät, kunnanvaltuutettu,