POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia 2/2022

 1. Järjestöyhteistyö POPpostissa

POPposti on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle tarkoitettu uutiskirje. Vuoden ensimmäisessä POPpostissa henkilöstölle kerrottiin myös järjestöyhteistyöstä.

 1. Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämishankkeen sisältöjä työstetään maakunnallisissa järjestöverkostoissa

Hankkeen kehittämisohjelmilla on yhteisiä ja omia kehittämisteemoja, joita työstetään maakunnallisissa järjestöverkostoissa. Verkostoja on nyt viisi ja kun vammaispalvelujen kehittämisohjelma pääsee käynnistymään, myös sille perustetaan oma järjestöverkosto. Järjestöverkostoissa työstettäviä teemoja ovat mm.

 • Asiakas- ja palveluohjaus
 • Digitaaliset palvelut
 • Asiakasosallisuus
 • Sote-keskusyhteistyö
 • Hoito- ja palvelusuunnitelmat
 • Palvelut
 • Palvelukriteeristöt
 • Palveluketjut ja -polut
 • Paljon palveluja tarvitsevien palvelut
 • Hyvinvointialueen järjestöyhteistyö

Teemojen kehittämisestä vastaavat projektisuunnittelijat neuvottelevat työstämisaikatauluista verkostovetäjien kanssa sitä mukaa, kun kehittämistyön aikataulutus hahmottuu. Verkostojen tiedot löydät Ihimiset.fi-palvelusta.

3. Osallistu hyvinvointialueen arvoihin liittyvään asukaskyselyyn ja jaa kyselyä järjestössäsi

Pohjois-Pohjanmaan asukkaita kutsutaan vastaamaan hyvinvointialueen arvoihin liittyvään kyselyyn. Vastaukset toimivat osaltaan pohjana hyvinvointialueen aluevaltuuston strategiatyölle. Kyselyn kautta asukkaat voivat kertoa näkemyksensä siitä, mitä asioita he pitävät arvokkaina, hyvinä ja tärkeinä hyvinvointialueen toiminnassa. Kyselyyn voi vastata 9.2. saakka.

4. Osallistu hyvinvointistrategian sekä osallisuuden ja yhdyspintojen teemojen työstämiseen

Hyvinvointialuestrategian ja ohjelmien työstäminen jatkuu yhteistyökierroksella. Järjestöjen osalta työstämistä tehdään Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkostossa ja palveluntuottajajärjestöjen verkostossa sekä avoimessa yhteistyötilaisuudessa:

 1. Osallistu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen seminaariin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestöyhteistyön kehittäminen jatkuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Tervetuloa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -seminaariin 18.2. klo 8.00-11.30! Seminaarissa esittäytyvät käynnissä olevien Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden projektikoordinaattorit ja pääsemme kurkistamaan kehittämisohjelmien tavoitteisiin. Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nettisivuilta.

 1. Osallistu Järjestöyhteistyön foorumi -webinaariin

Järjestöyhteistyön foorumi -webinaari 25.2.2022 klo 9-15 on jatkoa Oulun elämänkaariverkostojen ja Oulun kaupungin yhdessä toteuttamille elämänkaariverkostojen kehittämispäiville. Webinaarin tarkoituksena on tarkastella järjestöyhteistyötä tulevan hyvinvointialueen sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eri kuntien näkökulmasta.

Webinaariin tulee ilmoittautua ennakkoon 15.2. mennessä. Webinaariin mahtuu mukaan 200 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään webinaarin osallistumislinkki sähköpostilla 23.2.2022 mennessä. Ilmoittautumaan tästä! 

Asiasanat

sote, soteuudistus, hyvinvointialue, järjestöt, yhdistykset, popsote,