Hyvinvointialueen järjestöyhteistyösuunnitelmaluonnos järjestöjen kommenteille

Osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua on laadittu POPsote-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen tuella luonnos hyvinvointialueen järjestöyhteistyösuunnitelmasta. Suunnitelman laadinnassa on osallistettu laajasti eri alojen järjestöjä ja yhdistyksiä sekä sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöitä ja sosiaali- ja terveysalan kehittäjiä. Luonnos on valmisteluun osallistuneiden tahojen, myös järjestöjen ja yhdistysten, kommentoitavana 16. tammikuuta 2022 asti.

Hyvinvointialuevalmistelussa on tällä hetkellä käsiteltävänä ja linjattavana koko hyvinvointialueen strategia- ja ohjelmakokonaisuus. Järjestöyhteistyösuunnitelma tullee olemaan aikanaan osana tätä kokonaisuutta ja se tullaan yhteensovittamaan ja päivittämään näin ollen vuoden 2022 aikana.

Järjestöt ja yhdistykset edistävät hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä toimivat sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden kumppaneina ja tuottajina. Hyvinvointialuetta koskevat lait velvoittavat sitä yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Jotta hyvinvointialue voisi tehdä järjestöyhteistyötä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen, onnettomuuksien ehkäisyyn, sote-palvelujen yhteensovittamiseen sekä pelastustoimeen liittyen, hyvinvointialueorganisaatiolla tulee olla riittävät resurssit sekä selkeät rakenteet ja toimintamallit yhteistyölle. Näitä asioita on kuvattu järjestöyhteistyösuunnitelmaluonnoksessa.

Tässä vaiheessa luonnoksesta puuttuvat vielä kuvaukset pelastustoimen järjestöyhteistyöstä. Näiltäkin osin asiakirja täydentyy vuoden 2022 aikana.

Suunnitelmaluonnos esitellään järjestöille, järjestöyhdyshenkilöille ja sote-kehittäjille kahdessa saman sisältöisessä infotilaisuudessa:

Infotilaisuuksien esittelymateriaali löytyy tästä linkistä: Infotilaisuus 15.12.2021 (PDF)

Asiakirjaluonnos löytyy tästä linkistä: Hyvinvointialueen jarjestoyhteistyosuunnitelma_luonnos 15.12.2021 (WORD)

Valmisteluun osallistuneet tahot voivat kommentoida asiakirjaluonnosta 16.1.2022 mennessä vastaamalla sähköiseen kyselyyn: https://bit.ly/luonnoskommentointi. Kukin järjestö tai yhdistys voi vastata kyselyyn vain kerran. Kommentteja hyödynnetään asiakirjan jatkotyöstämisessä.

POPsote-hankkeen hyte-osahankkeen yhtenä tuotoksena hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirja on toimintamallina kuvattu Innokylään muiden hyvinvointialueiden ja järjestöjen hyödynnettäväksi.

Lisätietoja 15.12.2021 asti ja 3.1.2022 alkaen:

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen

etunimi.sukunimi@popsote.fi

Asiasanat

hyvinvointialue, sote, soteuudistus, popsote, järjestöt, järjestöyhteistyö,