Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle uusia työntekijöitä

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä- hankkeen (ESR) projektikoordinaattorina Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:llä aloittaa 11.10. Eeva Vaskilampi Pyhäjärvellä. PPsotun Olka järjestökoordinaattori Terhi Niemelä siirtyy hankkeeseen (1.10.2021- 31.5.2023) projektityöntekijäksi. Niemelän sijaisena Olka järjestökoordinaattorina toimii Annamaija Saastamoinen, joka on toiminut PPsotulla mm. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankkeessa projektityöntekijänä. Hankkeen projektipäällikkönä Diakonia- ammattikorkeakoulun työntekijänä on aloittanut Ritva Sauvola Oulussa 15.9.

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä -hanke sai Euroopan sosiaalirahastosta rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa. Hankkeen kumppanikuntina toimivat Haapavesi, Nivala, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Utajärvi. Hankkeen tarkoituksena on edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä kuntien osallisuus- ja järjestöyhteistyön osaamista ja käytäntöjä. Lisäksi hankkeessa parannetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia toiminnallaan edistävien järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä kunnissa.