Selvitys: Järjestöt ovat merkittävimpiä osallisuuden edistäjiä ja tarjoavat vähävaraisille tukea arkeen ja vaikuttamiseen

POPsote-hankkeen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke on toteuttanut kevään 2021 aikana selvityksen, jossa selvitettiin pohjoispohjalaisten vähävaraisten lapsiperheiden kokemuksia osallisuudesta. Selvityksessä kolmannen sektorin toimijat näyttäytyivät merkittävimpinä osallisuuden edistäjinä.

Selvitykseen osallistuneet kertoivat saaneensa kolmannelta sektorilta niin konkreettista tukea arkeen kuin taloudellista tukea. Järjestöt, säätiöt ja seurakunta olivat tarjonneet selvitykseen osallistuneille avustuksia muun muassa lapsen harrastusta ja joulun laittamista varten. Järjestöt olivat tukeneet selvitykseen osallistuneita myös vaikuttamisessa. Ne olivat paitsi motivoineet viemään eteenpäin itselle tärkeitä asioita myös tarjonneet maksuttomia koulutuksia vaikuttamisen tueksi.

Vapaaehtoisena toimiminen puolestaan oli edistänyt selvitykseen osallistuneiden jaksamista tuomalla elämään sisältöä ja merkitystä. Omien kokemusten hyödyntäminen muiden auttamisessa koettiin merkityksellisenä. Järjestöt tarjosivat selvitykseen osallistuneille myös yhteisön, johon kuulua.

Selvitys toteutui haastatteluin ja kohderyhmänä olivat vähävaraisuutta kokeneiden pohjoispohjalaisten lapsiperheiden vanhemmat. Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistyön tukena Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätietoa POPsote-sivuilta

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, osallisuus, vaikuttaminen, selvitys, popsote,