Sote-keskusten järjestöyhteistyötä tuetaan syksyn verkostotapaamisten avulla

POPsote-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen yhtenä tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan sote-keskusten järjestöyhteistyön tukeminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyte-osahanke järjestää syksyllä verkostotapaamisia, joissa sote-keskusten, kuntien, kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöt, Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien aluekehittäjät sekä järjestöjen ja yhdistysten toimijat pääsevät suunnittelemaan yhteistyötä.

Verkostotapaamisten pohjana hyödynnetään kevään aikana järjestöyhdyshenkilöille ja aluekehittäjille järjestettyjä tapaamisia, joissa on hahmoteltu Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmista nousevia järjestöyhteistyön tarpeita ja sisältöjä. Maakunnallisessa verkostotapaamisessa 31.8. klo 8.30-12 hahmotetaan yhdessä sote-keskusten järjestöyhteistyön kehittämisen kokonaiskuvaa sekä jatketaan yhteistä työskentelyä kevään tapaamisten sekä osallistujien odotusten ja heidän tunnistamiensa haasteiden pohjalta. Elokuun tapaamiseen odotetaan erityisesti valtakunnallisten, maakunnallisten ja alueellisten järjestöjen ja yhdistysten edustajia.

Elokuun tapaaminen aloittaa syksyn kestävän prosessin, jonka aikana jokaisella Pohjois-Pohjanmaan kuudella POPsote-hankealueella järjestetään työpaja sote-keskusten järjestöyhteistyöhön liittyen. Alueelliset työpajat järjestetään ilta-aikaan, jotta erityisesti vapaaehtoisvoimin toimivilla paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua niihin.

Alueelliset työpajat toteutuvat seuraavasti:

  • Oulu 1.9. klo 16.30-18.30
  • Koillismaa 15.9. klo 16.30-18.30
  • Oulun eteläinen 21.9. klo 16.30-18.30
  • Rannikko 28.9. klo 16.30-18.30
  • Oulunkaari 6.10. klo 16.30-18.30
  • Lakeus 20.10. klo 16.30-18.30

Tapaamisten ohjelmat ja osallistumislinkit löytyvät ihimiset.fi-palvelusta POPsote-hankkeen toimijan sivuilta Tapahtumat-välilehdeltä.

Lisätietoja:

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen, etunimi.sukunimi@popsote.fi

Asiasanat

sote, soteuudistus, tulevaisuuden sote-keskus, järjestöt, yhdistykset,