Ihimiset.fi sote-ammattilaisen työvälineenä – katso uusi video!

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiakas- ja potilastyö on lailla säänneltyä, vahvaa ammattiosaamista vaativaa, moniammatillista työtä, jossa kohtaamisia on paljon, aikaa on vähän ja vastuu on suuri. Asiakkaiden ja potilaiden tilanteet ovat moninaisia, eikä sosiaali- ja terveyspalveluilla voida vastata kuin murto-osaan tarpeista. Asiakkaiden tiedon ja tuen tarpeisiin, yksinäisyyteen ja yhteisöllisyyden kaipuuseen sekä jaksamisen ja arjessa pärjäämisen vaikeuksiin löytyy apuja mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta. Järjestöjen ja yhdistysten toimintaa taas löytyy Pohjois-Pohjanmaalla Ihimiset.fi-verkkopalvelusta.

Sote-ammattilainen voi ohjata asiakkaan tai potilaan järjestöjen ja yhdistysten tarjoaman neuvonnan, vertaistuen, ammatillisen avun sekä harrastus- ja virkistystoiminnan pariin esimerkiksi asiakas- ja palveluohjauksessa, perhekeskuksessa, Ohjaamossa, Lapset puheeksi -neuvonpidossa, elintapaohjauksessa, palvelutarpeen arviossa, vastaanottokäynnillä, kotikäynnillä tai osastohoidosta kotiutuessa.

Voit tutustua Ihimiset.fi-palvelun hyödyntämiseen asiakkaan ja potilaan ohjauksessa juuri ilmestyneen videon avulla.

Ihimiset.fi-verkkopalvelusta löytyy järjestöjen ja yhdistysten sinne ilmoittamia yhteystietoja, tapahtumia, toimintaa ja vapaaehtoistehtäviä. Tietoja voi etsiä esim. kunnittain tai hakutoiminnon avulla. Järjestöjä ja yhdistyksiä löytyy myös ikäryhmittäin ja teemoittain. Järjestöt ja yhdistykset tarjoavat myös paljon koulutuksia, joista myös sote-ammattilaisille voi olla hyötyä.

Ihimiset.fi-palvelu on osa valtakunnallista Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuutta. Muissa Toimeksi.fi-kokonaisuuden palveluissa ilmoitetut Pohjois-Pohjanmaalla toteutuvat tapahtumat ja toiminnat löytyvät myös palvelusta.  Voit tutustua ihimiset.fi-sivustoon tarkemmin itse sivustolla tai infomateriaalien avulla.

Ihimiset.fi-palvelun kävijämäärä on kasvanut vuosittain. Koronavuoden 2020 aikana palvelulla oli yli 45 000 kävijää ja palvelu näkyi Googlessa yli miljoona kertaa. Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistusta toimeenpaneva POPsote-hanke edistää Ihimiset.fi-palvelun käyttöönottoa sote-ammattilaisten työvälineenä. Palvelua hyödynnetään mm. asiakas- ja palveluohjauksen sekä palveluketjujen kehittämisessä.

Lisätietoja:

Helena Liimatainen, järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke, Rakenneuudistushanke, POPsote-hanke

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

050 520 1081, helena.liimatainen (a) popsote.fi

Asiasanat

sote, soteuudistus, popsote, järjestöyhteistyö, yhdistysyhteistyö, sote-palvelut,