Kokemustoiminta järjestöyhteistyön muotona

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla POPsote-hankkeessa ammattilaisten, sidosryhmien ja asukkaiden yhteistyöllä. Palvelujen käyttäjien näkökulmaa kehittämistyöhön tuovat myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamat kokemustoimijat.

”Potilasta tulee ohjata palveluiden piiriin. Potilaan ei tarvitse itse ohjata hoitavaa lääkäriä.”

”Kenellä on hoitovastuu, kuka ottaa yhteyttä, potilas ei itse jaksa tai kykene ottamaan yhteyttä. Hoitosuunnitelma jäänyt avoimeksi.”

Kokemustoimija on pitkäaikaissairas, vammainen tai vammautunut, haastavan elämäntilanteen kokenut tai näiden omainen tai läheinen. Erityisen tärkeässä roolissa kokemustoimijat ovat POPsote-hankkeen Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmissa, joissa kehittämistyö keskittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen ihmislähtöisyyteen, saatavuuteen, jatkuvuuteen ja toimivuuteen.

”Erikoissairaanhoidossa on se turva, että siellä olevat lääkärit on niitä alan ”spessuja” ja ne tietää ja tuntee sut todennäköisesti pitkän (vuoden, vuosien tai jopa vuosikymmenten) ajan takaa todella hyvin. Perusterveydenhuollossa on monesti vastassa joka kerralla uusi lääkäri. On vaikea saada pitkäkestoista potilas-lääkärisuhdetta perusterveydenhuollosta, kun lääkäreiden vaihtuvuus on kova.”

”Vuoropuhelua esh ja pth välillä tulisi olla enemmän.”

Kehittämisohjelmissa kokemustoimijoita on hyödynnetty mm. alustusten pitäjinä sekä työpajojen osallistujina. Lapset, nuoret ja perheet -ohjelman webinaarissa kokemustoimijoiden tarinat toimivat ammattilaisten keskustelun herättelijöinä. Suunnitelmissa on myös kerätä kokemustoimijoilta ja muilta palvelujen käyttäjiltä kokemuksia palveluista ja niiden aukkopaikoista. Ikäohjelman suunnitelmissa on hyödyntää kokemustoimijoita asiakasesimerkkeinä palvelujen toiminnasta. Hoitotakuuohjelmassa kokemustoimijat tuottivat työpajassa yhdessä järjestötoimijoiden kanssa potilasnäkökulmasta tietoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen siirtymän toimivuudesta ja toimimattomuudesta. Myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjelmassa on herännyt kiinnostusta asiakas- ja potilasnäkökulman esiin nostamiseen kokemustoimijoiden avulla.

”Sairaalassa saa paljon tietoa, kaikkea ei ehdi sisäistää”

”[Toiveena on, että] asiakas/potilas otetaan kokonaisuutena huomioon, ei vain sairautena/vammana/syndroomana.”

Kokemustoimijat toimivat sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä ammattilaisten tukena ja rinnalla. Kokemustoimijoiden hyödyntäminen on kuitenkin vain yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestöyhteistyön muodoista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisvaltaisuuden ja asukkaiden tarpeisiin vastaavuuden näkökulmasta on tärkeää saada myös mm. järjestöjen neuvonta ja ohjaus, vertaistuki sekä harrastus- ja virkistystoiminta hyvinvointialueen asukkaiden ulottuville.

”Järjestöjen toiminnasta tarvitaan lisää tietoa hoitohenkilökunnalle. Vertaistuen lisäksi kokemusosaamista, kursseja, tuettuja lomia, ohjausta ja neuvontaa, tietoa”

”Tiedon lisääminen erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhoitoon eri vertaistuki- ja järjestömahdollisuuksista.”

POPsote-hankkeen järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijana tehtäviini kuuluu hankekokonaisuuden kehittämisohjelmien ja osahankkeiden tukeminen järjestöjen ja kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämisessä sekä sote-keskusten järjestöyhteistyön rakentamisessa. Hankkeet ovat ottaneet järjestöjen ja kokemustoimijoiden kumppanuuden ilolla vastaan. Otathan yhteyttä, jos haluat lisätietoa osallistumismahdollisuuksista!

Tekstin kirjoittaja: Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena LiimatainenHelena Liimatainen

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke/Rakenneuudistushanke/POPsote-hanke

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri


Lainaukset ovat kokemus- ja järjestötoimijoiden etätyöpajassa 27.4.2021 tuottamia näkemyksiä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisestä siirtymästä.

Asiasanat

kokemustieto, kokemustoimija, järjestöyhteistyö, popsote,