Kokemustoiminnan ohjausryhmä haluaa tehdä kokemustoimintaa tunnetuksi koko maakunnan alueella

Vaikuttavaa kokemustoimintaa -hanke on tulossa päätökseensä ja se tuo muutoksia Pohjois-Pohjanmaalle. Ihan samanlaista työpanosta ei jatkossa ole saatavilla kokemustoiminnan kehittämiseen kuin hankkeen aikana. Kokemustoimintaa ei alueella kuitenkaan missään nimessä unohdeta, etenkään kun sen merkitys on vuosi vuodelta voimistunut ja kokemustoiminnan merkitys on huomattu yhä laajemmin maakunnassa.

Kokemustoiminnan ohjausryhmä jatkaa työtä kokemustoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi ja tuo esiin kokemustoiminnan merkitystä eri yhteyksissä. Olemme muuttaneet ohjausryhmän toiminta-alueen koskemaan koko maakuntaa, kun aiemmin alueena oli Oulu ja lähialueet. Olemme pyrkineet erityisesti siihen, että tieto kokemustoimijoista ja kokemustoiminnan mahdollisuuksista leviäisi mahdollisimman laajasti koko maakunnan alueelle. Työ on vielä kesken, eikä välttämättä pitkään aikaan päätykään. Tiedotusta ja markkinointia tarvitaan aina. Parhaillaan olemme tekemässä yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa pohtien, voisivatko opiskelijat olla osana opintojaan viemässä myös kokemustoiminnan viestiä eteenpäin, esimerkiksi videoiden kautta. Kokemustoimijat voivat myös omalta osaltaan olla vaikuttamassa toiminnan tunnettuuteen tuomalla esiin osaamistaan ja etsimällä aktiivisesti uusia paikkoja tuoda kokemusnäkökulmaa esiin.

Alueelle on myös valittu yhteyshenkilöitä vastaamaan oman alueensa pyyntöihin ja kysymyksiin kokemustoimijoihin liittyen. Yhteyshenkilöt löydät Pohjois-Pohjanmaan kokemustoiminnan sivustolta: https://www.ihimiset.fi/kokemustoiminta/

Osa kokemustoiminnan ohjausryhmän tekemästä työstä tehdään taustalla kokemustoimintaa tukien. Työ ei välttämättä näy suoraan kokemustoimijalle, mutta välillisesti sen merkitys voi olla suuri.  Markkinointi ja kokemustoiminnan esillä pitäminen on työtä, jota on välttämätöntä tehdä. Viestejä alueen kokemustoimijoilta ja tilaajatahoilta sekä muilta yhteistyökumppaneilta kuulemme mielellämme jatkossakin. Teemme myös yhteistyötä valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston suuntaan ja välitämme viestiä alueeltamme valtakunnalliseen toimintaan ja toisinpäin.

Kokemustoimijoiden merkitys on Pohjois-Pohjanmaalla tiedostettu hyvin. Tässä työssä Vaikuttavaa kokemustoimintaa -hankkeen työ on ollut merkittävää ja luonut hyvän perustan työn jatkamiselle. Erityisesti soteuudistuksessa kokemustoimijat on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa, kuten pitääkin. Toivottavasti yhteistyö eri toimijoiden kanssa syvenee entisestään ja saamme kokemustoimijat yhä laajemmin mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Teemme sen eteen töitä.

 

 

Sanna Saarimaa, Invalidiliitto ry

Kokemustoiminnan Pohjois-Pohjanmaan ohjausryhmä