Sosiaali- ja terveyskeskuksiin nimetyt järjestöyhdyshenkilöt

POPsote-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen yhtenä tehtävänä on tuoda järjestöjen ja yhdistysten toiminta sosiaali- ja terveyskeskusten palvelujen rinnalle, jotta sosiaali- ja terveyspalveluissa voitaisiin vastata paremmin ja kokonaisvaltaisemmin ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osahanke esitti kunnille ja kuntayhtymille pyynnön nimetä sosiaali- ja terveyskeskuksiin järjestöyhdyshenkilöt, joiden kanssa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä voidaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien sekä kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa rakentaa.

Tähän mennessä sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöitä on nimetty 19. Osa heistä toimii myös joko kunnan tai kuntayhtymän järjestöyhdyshenkilönä. Hyte-osahankkeessa sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilön tehtäviksi on ajateltu seuraavia:

  • Pitää järjestöasioita esillä ja huolehtii järjestöjen osallistumismahdollisuuksista sote-keskuksessa
  • Toimii yhdyshenkilönä järjestöille, jotka haluavat tehdä sote-keskuksen kanssa yhteistyötä
  • Tukee sote-keskuksen ja järjestöjen yhteisen toiminnan järjestämistä, mm. ryhmät ja tapahtumat
  • Tukee kokemustoimijoiden hyödyntämistä sote-keskuksessa
  • Tukee sote-keskuksen henkilöstöä ihimiset.fi-palvelun hyödyntämisessä
  • Osallistuu järjestöyhdyshenkilöiden yhteisiin maakunnallisiin tapaamisiin

Jokainen sote-keskus (kunta/kuntayhtymä/yritys) päättää itse, mitä järjestöyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu ja minkä verran tehtävään voi käyttää työaikaa.

Hyte-osahanke kutsuu sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöitä sekä Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien aluekehittäjiä koolle noin kerran kuukaudessa. Ensimmäinen tapaaminen on tänään 29. maaliskuuta. Tapaamisten tarkoituksena on tarjota tukea järjestö- ja yhdistysyhteistyön rakentamiseen sote-palveluissa, kunnissa ja alueilla. Tapaamisten lisäksi osahankkeen hyte-asiantuntijat tapaavat avainhenkilöitä alueilla ja tukevat heitä hyte-osahankkeen muiden tavoitteiden lisäksi myös järjestö- ja yhdistysyhteistyössä.

Lisätietoja hyte-osahankkeesta löydät täältä ja osahankkeen järjestö- ja yhdistysyhteistyöstä täältä.

Helena Liimatainen

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija

POPsote-hanke/Hyte-osahanke