Tervetuloa VOIMA-keskukseen!

Vuonna 2030 Lapissa toimii sosiaali- ja terveyspalveluja  kokoava monitoimijainen  VOIMA-keskus (nimi tulee sanoista: Vastaanottava, Oikea-aikainen, Innovatiivinen, Mahdollistava, Asiantunteva).  Helsingistä on tultu tutustumaan järjestöjen rooliin uudenlaisessa  julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteisessä keskuksessa. Vierailijat pääsevät esittelykierrokselle, joka avaa toimintaa tuoden esille järjestöjen moninaisen mukanaolon.

Järjestöjen asiantuntemusta tarjolla monipuolisesti 

Keskuksen aulassa tulijat toivottaa tervetulleeksi OLKA-vapaaehtoinen, jonka tehtävänä on tarvittaessa ohjata ja neuvoa keskukseen asioimaan tulevia toiminnan ja palvelujen pariin. Aulasta löytyy itsenäiseen tiedonhakuun helppokäyttöinen VOIMA-robotti. Tietoa voi etsiä perinteisesti kirjoittamalla, äänihaulla tai viittomakielellä. Robotti sisältää ajantasaiset ja kattavat tiedot myös järjestöistä. Tiedot tulevat järjestöjä kokoavista verkkopalveluista, kuten Toimeksi.fi. Halutessaan robotista voi tulostaa itseään kiinnostavan tiedon paperille.

Järjestöjen ovat osa VOIMA-keskuksen arkea. Keskuksen käytäviä pitkin edettäessä löytyy matkan varrelta useita näyttöjä, joissa on tietoa järjestöjen toiminnasta VOIMA-keskuksessa. Yhdestä ryhmätilasta kuuluukin iloinen puheensorina ja käytävälle leijuu kahvin tuoksu. Vertaisten ohjaama ikäihmisten muistiryhmä on juuri käynnistymässä. Ryhmätilat ovat aktiivisella käytöllä ja niissä kokoontuu pitkin viikkoa eri järjestöjen vertais- ja harrasteryhmiä. Käytäviltä löytyy myös järjestöjen asiantuntijoiden toimipisteitä sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden työpisteet. Keskuksen toimintaan kiinnittyvät pienemmät paikalliset järjestötoimijat tavoitetaan järjestökeskusten kautta.

Neuvotteluhuoneessa 1 on meneillään vasta näkövammautuneiden ensitieto-info, jossa on mukana sekä Näkövammaisten liiton kuntoutuksen työntekijä että keskussairaalaan kuntoutusohjaaja. Neuvotteluhuoneessa 2 on puolestaan käynnissä asiakkaan ja lääkärin vastaanottotilanne, johon osallistuu videoyhteydellä Syömishäiriöliiton koulutettu kokemustoimija. Vierailijoille kerrotaan, että jälleen ensi viikolla näissä tiloissa on kuukausittain järjestettävä elävä kirjasto, jossa voi tavata järjestöjen kokemusasiantuntijoita joko kasvotusten tai videoyhteydellä.

Seminaarisalia lähestyttäessä vastaan tulee ADHD-liiton asiantuntija, joka on parhaillaan kiiruhtamassa yhdessä kokemustoimijan kanssa luennoimaan ammattilaisille adhd-oireisten lasten varhaisen tuen merkityksestä ja keinoista. Tilaisuus striimataan ja asiasta kiinnostuneet voivat katsoa sen helposti myös omalta kotikoneeltaan. Seminaarisalissa järjestetään myös säännöllisesti VOIMA-keskuksen eri toimijoiden ja asiakkaiden yhteisiä tapaamisia, joissa pohditaan yhteistyön käytäntöjä, kehitetään uusia toimintatapoja sekä tehdään strategisia linjauksia.

Miten tähän päästiin?

VOIMA-keskukseen tutustuttaessa käy hyvin ilmi, että järjestöjen toiminta on luonnollinen ja olennainen osa kaikkea keskuksen toimintaa. Keskuksen kehittämistyössä on pystytty ylittämään aiemmat haasteet siiloutuneesta ja toisistaan erillään olevista palveluista. Miten tässä onnistuttiin?

VOIMA-keskuksen kehittämistyö on ollut pitkäkestoinen ja konkreettinen prosessi, jonka lähtökohtana on ollut kattavan ja yhdenvertaisen palvelukokonaisuuden luominen asiakkaille. Jo aivan alusta lähtien yhteistyötä on lähdetty rakentamaan yhdessä eri toimijoiden johtajien, työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken. Yhdessä toimiminen on edistänyt luottamuksen syntymistä, ymmärrystä eri toimijoiden toiminnasta ja asiantuntemuksesta sekä lisännyt sitoutumista yhteiseen.  Näin on pystytty kehittämään yhteiset rakenteet, toimintaperiaatteet sekä resursointi, joka mahdollistaa VOIMA-keskuksen toiminnan.

VOIMA-keskus toteuttaa aidosti “yhden luukun”-periaatetta, jossa asiakas saa tarvitsemansa tiedon, tuen ja palvelut yhdestä paikasta. Tämä toimintamalli on paitsi säästänyt rahaa myös lisännyt lappilaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Blogiteksti on työstetty osana Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutuksen opintoja.

Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Sanna Piuva, Näkövammaisten liitto

Anni Rekilä, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Katja Suni, ADHD-liitto ry

Marika Ahola