Jo 5 vuotta koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa OYS:ssa

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen työntekijät ovat koordinoineet järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa jo 5 vuoden ajan. Ensin koordinointia tehtiin Järjestöt sairaalassa -hankkeena ja sittemmin OLKA-toimintana. Sama työpari Katja Kuusela ja Terhi Niemelä on ollut innolla mukana koko viiden vuoden ajan.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja Kuusela piipahtaa tämän kevään ajan opintovapaalla valmistelemassa sosionomin (YAMK) opinnäytetyötään. Opinnäytetyö liittyy valtakunnalliseen OLKA-verkostoon. Vapaaehtoistoiminnan koordinointia OLKAssa hoitaa Katjan opintovapaan ajan 15.3.2021 alkaen Annamaija Saastamoinen.

järjestökoordinaattori Terhi Niemelä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja Kuusela

OYS on sitoutunut OLKA-toimintaan, jossa järjestö- ja vapaaehtoistoiminta koordinoituu sairaalaan OLKAn kautta. Näin varmistetaan toiminnan laadukkuus, näkyvyys ja vapaaehtoisten yhtäläinen kohtelu eri sairaalan yksiköissä. OLKA Oulun toimintaa rahoittaa STEA ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Lisätietoa OLKA-toiminnasta Oulussa: www.jarjestopistekaiku.fi Somessa: OLKAOulu
Valtakunnallinen OLKA-verkosto: www.olkatoiminta.fi

Asiasanat

OLKA-toiminta, OLKA, vertaistuki, vapaaehtoistoiminta, järjestöpiste, kokemustoiminta,