Järjestöjen sote-muutostuki on aloittanut Lapissa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla

Järjestöjen sote-muutostuki on Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan
ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteistyössä muodostama valtakunnallinen
hankekokonaisuus. Sen tarkoituksena on tukea järjestöjä sote-muutoksessa. Päämääränä
on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen pysyvät kiinteästi mukana sosiaali- ja
terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä.

Sote-muutostukea toteutetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten järjestöjen, sekä
paikallisyhteisöjen yhteistyötä ja verkostoja tukien. Toiminta hyödyntää ja jatkaa vuoden
2020 joulukuussa päättyneen järjestö 2.0- hankekokonaisuuden työtä.

Hankekokonaisuuden pohjoista osuutta hallinnoi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.
Pohjoinen alue käsittää Lapin, Kainuun sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.
Järjestöasiantuntijana pohjoisella alueella toimii Johanna Saarivaara, jolla on pitkä
työkokemus järjestö- ja hankemaailmasta. Viimeksi hän on toiminut järjestöagenttina
JärjestöKainuu 2.0- hankkeessa.

”Odotan innolla, että pääsen tutustumaan paikallisiin järjestötoimijoihin ja
yhteistyökumppaneihin jokaisessa maakunnassa”, Johanna sanoo. ”Tehdään yhdessä
järjestöjen soteyhteistyöstä entistä sujuvampaa ja toimivampaa!”

Johanna Saarivaaraan voi ottaa yhteyttä:
puhelimitse: 040 580 3765
sähköpostitse: johanna.saarivaara@lapinsote.fi