OLKA valmentaa vertaistukijoita ja kokemustoimijoita toimimaan OYS:ssa

OLKA valmentaa vertaistukijoita toimimaan sairaalan potilaiden ja läheisten tukena tilanteessa, joka hänelle itselleen on jo tuttu. OLKA valmentaa kokemustoimijoita auttamaan sairaalaa palvelujen kehittämisessä asiakkaan näkökulmasta. Kokemustoimijoilla on vertaistukijoiden tapaan oma tai läheisen kokemus sairastumisesta tai vammautumisesta, mutta he toimivat henkilökunnan tukena.

OLKA järjestää OYS:n vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille vuosittain useita valmennuksia. Seuraava valmennus järjestetään 24.3. klo 16-18 Teams-etäyhteydellä. Siihen voivat osallistua kokemustoiminnan peruskoulutuksen tai kokemusasiantuntijakoulutuksen sekä TOIVO-vertaistukijavalmennuksen tai muun vertaistukikoulutuksen käyneet henkilöt. Valmennuksessa on mukana myös yleisestä sairaalavapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita. Valmennukseen voi ilmoittautua tästä: ilmoittautumislomake.

Oulun yliopistollinen sairaala on sitoutunut OLKA-toimintaan, jossa järjestö- ja vapaaehtoistoiminta, kuten vertaistuki ja kokemustoiminta koordinoituu sairaalaan OLKAn kautta. Näin varmistetaan toiminnan laadukkuus, näkyvyys ja vapaaehtoisten yhtäläinen kohtelu eri sairaalan yksiköissä.Pyöreä olkan logo

Lisätietoa OLKA-toiminnasta Oulussa: www.jarjestopistekaiku.fi Facebookissa ja Twitterissä: OLKAOulu
OLKA-toimintaa on 18:sta Suomen sairaalassa,
lisätietoa: www.olkatoiminta.fi

Asiasanat

vertaistuki, vertaistukija, vertaistukihenkilö, kokemustoiminta, kokemustoimija, Pohjois-Pohjanmaan kokemustoimijat,