Nimeämispyyntö järjestöedustajista alueelliseen perhekeskusverkostoon

THL ylläpitää valtakunnallista perhekeskusverkostoa. Verkostoon Pohjois-Pohjanmaalta kuuluvat allekirjoittaneen lisäksi Suvi Helanen sekä sivistystoimen edustuksena Pirjo Koret ja Ira Toppinen + heidän varajäsenensä Arto Willman ja Anne Koski-Heikkinen. Verkostossa on myös valtakunnallinen järjestökentän edustus.

Valtakunnallisen perhekeskusverkoston tehtävänä on tukea alueita perhekeskustyön kehittämisessä. Koska verkosto on todella laaja, voi maakunnasta olla mukana vain muutamia henkilöitä. Tästä syystä THL on ehdottanut, että perustaisimme maakuntiin alueelliset perhekeskusverkostot, joiden rytmitys ja sisältö olisivat samat kuin valtakunnallisessa verkostossa, huomioiden maakunnalliset ajankohtaiset asiat. Näihin alueellisiin verkostoihin on mahdollisuus saada myös THL:lta ja STM:stä tarvittaessa alustajia.

THL on ehdottanut, että maakuntiin perustetaan alueelliset perhekeskusverkostot, joiden rytmitys ja sisältö olisivat samat kuin valtakunnallisessa verkostossa, huomioiden maakunnalliset ajankohtaiset asiat. Näihin alueellisiin verkostoihin on mahdollisuus saada myös THL:lta ja STM:stä tarvittaessa alustajia.

POPsote / Tulevaisuuden sote-keskus-hanke Lapset, nuoret ja perheet –kehittämisohjelman projektikoordinaattori Leena Mämmi-Laukka pyytää meitä nimeämään järjestöistä alueelliseen perhekeskusverkostoon 1-2 toimijaa.

Keskeistä on, että verkostoon osallistuja

  • sitoutuu verkoston työskentelyyn ja yhteiskehittämiseen
  • edistää perhekeskustoimintamallin mukaisten perhekeskusten kehittämistä laaja-alaisesti koko maakunnan järjestökenttä huomioiden
  • tuo verkostoon tietoa laaja-alaisesti järjestöjen ajankohtaisia asioita
  • vie verkostosta tietoa maakunnalliseen järjestöverkostoon ja muihin verkostoihin

Verkosto tulee kokoontumaan n. 1kk kuussa (tällä hetkellä etäyhteyksin) noin puolen päivän mittaisiin työkokouksiin, ja verkosto on voimassa ainakin POPsote-hankkeen ajan.

Mikäli koette, että järjestöstänne löytyisi em. kriteerit täyttävä osallistuja niin lähettäkää ehdotuksenne ja esittely ehdokkaastanne sähköpostitse katja.suni@adhd-liitto.fi 26.2. klo 12 mennessä. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin 2 järjestämme äänestyksen ennen seuraavaa maakunnallisen verkoston 17.3. pidettävää palaveria, jossa yhdessä nimeämme edustajat.