Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on myönteistä järjestöpöhinää

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä hyvä pöhinä järjestöyhteistyön kehittämisessä. Kunnissa toimii järjestöyhdyshenkilöitä, joille järjestetään yhteisiä maakunnallisia tapaamisia. Jo 18 kunnan hyvinvointiryhmässä on järjestökentän edustaja. Ryhmän tehtävänä on johtaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä, joten järjestöedustajalla on ryhmässä tärkeä rooli. Samalla hänelle tarjoutuu näköalapaikka siihen, miten järjestöyhteistyö toteutuu ja miten sitä voisi kehittää kunnan eri toimialoilla.

Myös Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluja (sote-palveluja) uudistavassa POPsote-hankkeessa järjestöyhteistyö on vahvasti mukana. Hankkeessa toimii täysipäiväisesti järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija, ja aihe on kirjattu myös 4,5 muun työntekijän työnkuvaan. Tällä tiimillä asiaa edistetään sekä Pohjois-Pohjanmaan, sen kuuden alueen (Koillismaa, Oulu, Oulunkaari, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen), kuntien että sote-keskusten tasolla. Työhön voi tutustua tarkemmin hankkeen sivuilla. POPsote-hankkeen viestintä aiheesta on aktiivista tarjoten järjestöjen ja yhdistysten edustajille useita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toisin kuin usein pelätään, osallistumistapoja on paljon muitakin kuin vain edustuksellisuuteen perustuvat tavat. Tartu siis tilaisuuksiin!

Kuntien ja sote-palvelujen lisäksi järjestöyhteistyö on tärkeässä roolissa siinä laajassa, verkostomaisessa yhteistyössä, jota Pohjois-Pohjanmaalla tehdään pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (hyte). Tämän niin sanotun POPhyte-yhteistyön tärkeimpänä roolina on tukea kuntien tekemää hyte-työtä. Tähän kuuluu myös se, että kuntien, järjestöjen ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön kannustetaan ja sitä tuetaan esimerkiksi levittämällä tietoa yhteistyön hyvistä toimintamalleista ja kehittämällä omia malleja. Lisäksi POPhyte-yhteistyöhön kuuluu vuonna 2021 maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen. Järjestönäkökulmaa ei ole unohdettu tässäkään: Esimerkki vapaaehtoistoiminta tuodaan esille yhtenä ihmisen hyvinvointia lisäävänä vapaa-ajan harrastuksena. Järjestöjen ja yhdistysten edustajia on myös mukana suunnittelemassa ihmisten hyvinvointia kuvaavan kokemustiedon keräämistä, joka toteutuu näillä näkymin kevään 2021 aikana. Tuloksia sisällytetään sekä kuntien että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomukseen.

Ovatko kuntien, sote-palvelujen ja POPhyten järjestöyhteistyö toisistaan irrallisia asioita? Vastaus on kyllä ja ei. ”Ei” siksi, että monet järjestöyhteistyötä koskevat suositukset ja rakenteet toimivat pääpiirteissään kaikilla tasoilla. Kunnissa on esimerkiksi järjestöyhdyshenkilöitä, ja viime vuosien kokemus on osoittanut, että myös POPhytessä tässä roolissa olevasta henkilöstä on valtaisa hyöty. Lisäksi yritämme parhaillaan saada nimetyksi järjestöyhdyshenkilöt myös sote-keskuksiin. Kaikkien näiden järjestöyhdyshenkilöiden keskinäinen yhteistyö tulee olemaan tärkeässä roolissa, sillä ne kaikki tekevät työtä saman asian puolesta: pohjoispohjalaisen ihmisen hyvän arjen ja elämän puolesta. Yhteistä tekemistä on siis runsaasti. Toisaalta vastaus on myös ”kyllä”, koska ”samat yhden koon järjestösukkahousut eivät sovi kaikille” sellaisenaan. Niitä täytyy venyttää, kutistaa, leikata, muotoilla ja värjätä eli räätälöidä sen mukaisesti, onko kyse kunnasta, sote-palveluista tai POPhytestä. Siksi niitä on tarkasteltava myös erikseen eikä vain yhtenä järjestöyhdistysyhteistyön epämääräisenä könttinä.

Olen vakuuttunut siitä, että tämä nykyinen hyvä pöhinä tuottaa paljon hyvää järjestö- ja yhdistysyhteistyön näkökulmasta. Vaikka pieniä pikavoittoja saavutetaan jatkuvasti, ison laivan kääntyminen vie aikansa ja vaatii meiltä kaikilta osapuolilta uuden oppimista ja avointa suhtautumista tulevaan yhteistyöhön. Se edellyttää myös resursseja, mutta se olisikin jo sitten ihan eri blogin aihe.

Muistakaa olla mukana yhteispöhinässä vaikuttamassa asioihin!

Tekstin kirjoittaja Sanna Salmela Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä

Sanna Salmela

Erikoissuunnittelija, perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Projektipäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke, POPsote-hanke

Asiasanat

soteuudistus, sote, järjestöt, yhdistykset,