Normaalia väkivaltaa – Miehet katuväkivallan kokijoina

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan kyselytutkimus miesten kokemasta katuväkivallasta julkistettiin tänään, 4. helmikuuta 2021.

Normaalia väkivaltaa – miehet katuväkivallan kokijoina -kyselyyn vastasi lähes 2 000 miestä ja liki 130 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.
Miessakit ry:n Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminnan kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kokeminen tai sen uhka kuuluvat vahvasti monien, etenkin nuorten miesten maailmaan.
Kyselyyn vastanneista lähes 2000:sta miehestä liki kaikki olivat kokeneet fyysistä väkivaltaa. Yli puolet kertoivat henkisestä väkivallasta, seksuaalista väkivaltaa oli kokenut 14 % vastanneista.

Miehet, jotka olivat kokeneet runsaasti väkivaltaa ja yksin jäämistä, eivät enää luottaneet yhteiskunnan suojelevan miehiä väkivallalta. He suosittelivat varautumaan ennakolta väkivaltaisiin tilanteisiin, niiden välttämiseen ja väkivallan käyttämiseen. Moni mies myös peräänkuulutti erityisesti miehille suunnattuja auttavia palveluja, joista toimivimmaksi ajateltiin vertaistukea.

Onko syynä vääränlainen miehen malli? Muun muassa tätä YLEn aamussa Miessakit ry:n väkivaltatyöntekijä Jussi Pekkola ja akatemiatutkija Tuija Huuki Oulun yliopistosta pohtivat.

Kyselytutkimuksen julkaisua on saatavilla mm. Miessakit ry:n Oulun toimistolta. Julkaisu myös PDF -tiedostona.