Palveluja tuottavien järjestöjen verkosto käynnistyy

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus siirtää vastuun palvelujen järjestämisestä kunnilta hyvinvointialueille. Palvelujen tuotannossa yksityisillä ja kolmannen sektorin toimijoilla säilyy julkisia palveluja täydentävä rooli.

Palveluja tuottavien järjestöjen on hyvä järjestäytyä, jotta niiden olisi helpompi päästä osallistumaan POPsote-hankkeen kehittämiseen ja markkinavuoropuheluun. Esimerkiksi sote-yrittäjät ovat järjestäytyneet yrittäjäyhdistysten kautta. Järjestöjen osalta toimivampi järjestäytymisen tapa lienee verkostoituminen.

Ensimmäisen Teams-etäyhteydellä järjestettävän verkostotapaamisen kutsuu 25. tammikuuta koolle POPsote-hankkeen järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen. Tapaamisessa päätetään, kokoontuuko verkosto jatkossa ja jos kokoontuu, kuka järjestötoimijoista kutsuu sen koolle ja toimii näin yhdyshenkilönä POPsote-hankkeen kehittäjiin päin.

Mikäli sote-järjestönne tuottaa palveluja, tervetuloa mukaan yhteisen keskustelun äärelle! Lisätietoja tapaamisesta saat ihimiset.fi-sivustolta.

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, Palvelu, etänä, verkossa,