POPsote-hankkeen järjestöyhteistyön infot vuonna 2021

POPsote-hanke järjestää vuonna 2021 kuukausittain järjestöyhteistyön infoja, joissa järjestöt kuulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta ja pääsevät osallistumaan kehittämistyöhön omalla asiantuntemuksellaan. Kaikille avoimet infot järjestetään Teams-etäyhteydellä.

Tammikuun järjestöyhteistyön infon aiheena ovat maakunnalliset hyvinvoinnin teemaverkostot, joiden toiminnan tavoitteena on tukea toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvointityössä. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalta löytyy seuraavat teemaverkostot:

  • Osallisuusverkosto
  • Elintapaverkosto
  • Kulttuurihyvinvointiverkosto
  • Mielenterveys, päihde- ja väkivaltaverkosto
  • Digitukiverkosto

sekä työtään aloitteleva

  • Taloudellisen toimeentulon verkosto

Tammikuun infossa osallistujille kerrotaan hyvinvoinnin teemaverkostoista ja niiden työskentelyyn osallistumismahdollisuuksista, teemaverkostot esittelevät aiheisiinsa liittyvät tukipaketit, jotka on tuotettu kuntien hyvinvointityön tueksi ja järjestötoimijat pääsevät osallistumaan tukipakettien viilaamiseen sekä nostamaan esiin teemoihin liittyviä järjestötoiminnan hyviä käytäntöjä.

Muina vuoden 2021 järjestöyhteistyön infojen aiheina ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, kokemustiedon kerääminen ja hyödyntäminen sekä järjestöyhteistyön rakenteet. Järjestöyhteistyön infoista tiedotetaan ja niihin voi ilmoittautua ihimiset.fi-sivustolla.

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveyden edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, etänä, verkossa,