Järjestöosallisuus POPsote-hankkeen kehittämisessä

Kokemus- ja järjestötoimijat ovat POPsote-hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Järjestöt ja yhdistykset nähdään kehittämistyössä asukkaiden tarpeiden ja äänen esiintuojina, omien organisaatioidensa tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien esiintuojina sekä palveluntuottajina ja markkinavuoropuheluun osallistujina. Järjestöjen osallistumista kehittämistyöhön mahdollistetaan sekä koko Pohjois-Pohjanmaan eli tulevan hyvinvointialueen tasolla että POPsote-hankkeen aluejaon mukaisella kuudella alueella ja niissä sijaitsevissa sote-keskuksissa.

Järjestöosallisuus POPsote-hankkeen kehittämistyössä

Hyvinvointialueen tasolla osallisuus toteutuu paitsi viestinnän myös olemassa olevien verkostojen ja avointen osallistumismahdollisuuksien avulla. Alueellisella ja paikallisella tasolla osallisuuden mahdollisuuksia luodaan yhdessä hyte-osahankkeen alueilla toimivien hyte-asiantuntijoiden ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen aluekehittäjien sekä sote-keskusten kanssa. Paikallistasolla tärkeää on myös sote-keskusten ja kuntien välinen yhteistyö järjestöyhteistyön toimintatapojen kehittämisessä. Järjestöjä on myös mukana POPsote-hankkeen ohjausryhmässä sekä mahdollisesti perustettavissa työryhmissä.

Järjestöjen osallistumisen tavat POPsote-hankkeessa

Järjestö- ja yhdistysyhteistyötä POPsote-hankekokonaisuuden sisällä tuetaan hyte-osahankkeesta käsin. Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija tekee yhteistyötä hyte-osahankkeen sisällä sekä kaikkien rakenneuudistushankkeen osahankkeiden ja Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kehittämisohjelmien kanssa. Järjestö- ja yhdistysyhteistyön sisällöistä ja etenemisestä tullaan viestimään mm. POPsoten nettisivuilla sekä ihimiset.fi-sivustolla.

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan yhteystiedot ovat

Helena Liimatainen

s-posti: etunimi.sukunimi@popsote.fi

p. 050 520 1081

Twitter: @HeLiimatainen

 

 

 

 

 

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, sote-järjestöjen verkosto, järjestöneuvottelukunta, kokemustoiminta,