Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija aloittanut POPsote-hankkeessa

Helena Liimatainen on aloittanut työnsä järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistusta toimeenpanevassa POPsote-hankkeessa. Liimatainen sijoittuu POPsote-hankkeen organisaatiossa rakenneuudistushankkeen hyte-osahankkeeseen.

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan työn tavoitteena on, että kokemus- ja järjestötoimijat ovat mukana ja järjestöyhteistyö huomioidaan kaikissa POPsote-hankkeen osahankkeissa ja kehittämisohjelmissa. Mikäli tehtävässä onnistutaan, järjestöjen ja yhdistysten toiminta saadaan täydentämään sote-keskusten palvelujen ihmislähtöisyyttä sekä tukemaan sote-palvelujen kehittämistä Pohjois-Pohjanmaalla.

POPsote-hanke muodostuu kahdesta tiiviisti toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma koostuu neljästä kehittämisohjelmasta:

 • Lapset, nuoret ja perheet
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Ikäihmisten palvelut
 • Hoitotakuu

Rakenneuudistushanke sisältää seuraavat osiot:

 • Sote-palvelustrategia
 • Tietojohtaminen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Ensihoito
 • Sote-ICT
 • Asiakkaiden ja ammattilaisten digipalvelut
 • Innovaatio- ja testaustoiminta
 • Toimintalähtöinen automatisoitu työvuorosuunnittelu
 • Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen
 • Pohjoisen osaamis- ja tukikeskus (yhdessä Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kanssa)

Lisätietoja POPsote-hankkeesta saat sivustolta https://popsote.fi/

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille. Uudistus siirtää sote-palvelujen painopistettä peruspalveluihin, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja palvelukokemusta. Lisätietoja sote-uudistuksesta saat sivustolta https://soteuudistus.fi/etusivu

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan yhteystiedot ovat

Helena Liimatainen

s-posti: etunimi.sukunimi@popsote.fi

p. 050 520 1081

Twitter: @HeLiimatainen

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, popsote,