Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle uusi toiminnanjohtaja

Kuluva viikko toi mukanaan uusia tuulia Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle (PPsotu) kun PPsotun hallitus päätti 30.11.2020 kokouksessaan valita medianomi (amk) Anna Katajalan ppsotu:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Katajala ottaa toiminnanjohtajan vakituisen tehtävän vastaan 1.1.2021 alkaen. Katajalan luotsattavana on yhdistyksen kahdeksan työntekijän monipuolinen ja asiantunteva työyhteisö.

PPsotu:n hallitus valitsi Katajalan useiden hakijoiden joukosta. ”Annalla on merkittävä järjestötoiminnan ja verkostojohtamisen kokemus sekä laaja kokemus eri rahoituskanavista ja hankkeista. Lisäksi hänellä on valmiit verkostot maakunnassa ja kunnissa, osin myös valtakunnallisesti, josta näemme olevan hyötyä tässä monipuolisessa ja haastavassa tehtävässä, kuvailee Katajalan valintaperusteita PPsotu:n puheenjohtaja Kati Kettukivi.Annasta välittyy myös henkilöstön osaamisen arvostus, joka teki meihin    vaikutuksen”, kertoo Kettukivi.

On etuoikeus saada edustaa PPsotu:a ja olla näköalapaikalla mukana kehittämässä järjestötoimintaa niin meillä Pohjois-Pohjanmaalla, kuin valtakunnallisestikin.”, iloitsee Katajala ja kiittää PPsotu:n hallitusta luottamuksesta. ”Tavoitteenani on, että PPsotu on tulevaisuudessakin vahva maakunnallinen sosiaali- ja terveysalan vaikuttaja, joka strategian mukaisesti toimii koko maakunnassa asiantuntevasti ja yhteistyössä, ihmistä kuunnellen”, kertoo Katajala ajatuksistaan uuden tehtävänsä edessä.

PPsotun hallitusta johtaa vuodesta 2021 alkaen YTM Eeva Maarit Valkama.

Lisätietoja antaa: Anna Katajala, toiminnanjohtaja 1.1.2021 alkaen, anna.katajala@ppsotu.fi tai p.040 820 5228