Vertaistuen turvin kohti terveellisempiä elintapoja

Vertaistuen turvin kohti terveellisempiä elintapoja

Monet meistä haluaisivat kohentaa terveyttään, mutta terveyttä edistävien elintapamuutosten aloittaminen sekä erityisesti niiden ylläpitäminen tuntuu vaikealta. Keväällä 2020 toimintansa aloittanut Vertaistervarit-hanke toteuttaa elintapamuutoksia hieman uudella tavalla eli vertaistuen näkökulmasta.

”Kunnissa toimii jo nyt ammattilaisten ohjaamia elintapa- ja painonhallintaryhmiä. Järjestöt puolestaan tarjoavat monenlaista vertaisryhmätoimintaa. Vertaistervarit-hankkeessa nämä yhdistetään, jotta tavoitetaan ne henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea elintapamuutoksen tekemiseen”, kertoo projektikoordinaattori Mari Saukkoriipi.

”Vertaistuessa korostuu tasavertaisuus ja saman elämäntilanteen jakaminen. Vertaistuki voimaannuttaa ja auttaa hyväksymään omaa elämäntilannetta”, Saukkoriipi jatkaa.

Vertaistervarit-hanke tekee yhteistyötä yhdeksän kunnan ja kymmenen järjestön kanssa. Ii ja Oulu ovat ensimmäiset kunnat, joissa Vertaistervarit-pilottiryhmät aloittavat toiminnan.

”Iin kunta on panostanut sairauksien ennaltaehkäisyyn ja Vertaistervarit-hanke sopii hyvin Meidän Iin Hyvinvointimalliin. Odotan innoissani Vertaistervarit-ryhmän toiminnan alkamista”, summaa mietteitään Iin hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä.

Vertaistervarit-ryhmiin voivat osallistua iiläiset 40-60 vuotiaat, jotka tiedostavat riskinsä sairastua sydän-, verisuoni- tai suolistosairauksiin. Henkilöt ovat voineet saada tietoa ja ohjausta esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisilta, mutta tarvitsevat vielä lisätukea terveyttä tukevien elintapojen kiinnittämisessä arkeen.

Osallistujille maksuton ryhmä kokoontuu kerran viikossa tiistaisin Nätteporissa kahdeksan viikon ajan. Vertaistervarit-ryhmän pääteemoja ovat liikunta, ruoka, päihteet ja uni, mutta ryhmäläiset saavat itse vaikuttaa ryhmän sisältöön. Ryhmäläiset päättävät yhdessä yhteisen tavoitteen sekä suunnittelevat toiminnot, joilla tavoitteeseen päästään.  Ryhmäläiset voivat esimerkiksi tehdä yhdessä liikuntakokeiluja, kokata terveellistä ruokaa tai vaikkapa kutsua terveysalan ammattilaisen puhumaan ryhmää kiinnostavasta aiheesta.

Ryhmän yhteisen tavoitteen lisäksi osallistujia ohjataan asettamaan itselleen omaan elämäntilanteeseen sopiva henkilökohtainen tavoite, jolla henkilö haluaa lähteä kohentamaan elintapojaan. Terveyttä edistäviä elintapamuutoksia tehtäessä ei kuitenkaan kannata asettaa heti liian suuria tavoitteita.

”Toivomme, että osallistujat asettavat itselleen selkeän tavoitteen, joka on toteutettavissa pienin ponnistuksin. Tällöin elintapamuutoksia on helppo toteuttaa ja niistä tulee osa arkea. Ryhmää ohjaavat koulutetut vertaisryhmäohjaajat, jotka tarvittaessa tukevat tavoitteen asettamisessa”, Saukkoriipi kertoo.

Vertaistervarit-hanke toimii Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän avustuksen turvin. Avustusta on myönnetty vuosille 2020–2022. Hanketta koordinoi Psoriasisliitto ry. Hankkeessa seurataan, miten ryhmään osallistuminen ja vertaisen tuki vaikuttaa osallistujien hyvinvointiin ja muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen.

”Tavoite on, että osallistujien palvelujen tarve vähenee, ja tätä kautta syntyy säästöjä sekä henkilölle itselleen että kunnalle. Ennaltaehkäisevä toiminta on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta tärkeää”, Saukkoriipi korostaa.

”Hankkeessa kehitetään paikallisten yhdistysten keskinäistä ja kuntien kanssa tehtävää yhteistoimintaa niin, että vertaisryhmätoiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen. Tulevaisuudessa koulutus- ja ohjausmallit ovat kuntien ja yhdistysten käytössä valtakunnallisesti”, Saukkoriipi kertoo.