Kokemustoimijoiden välitys Oulun yliopistollisessa sairaalassa siirtyy OLKA-toiminnan alle

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke on nyt kehittänyt kokemustoimintaa vuodesta 2018 asti. Hanke on järjestänyt koulutuksia kokemustoimijoille, ja näin on saatu uusia kokemustoimijoita toimintaan mukaan. Kokemustoimijoiden tehtävät ovat myös monipuolistuneet näinä vuosina, ja nyt kysytään kokemustoimijoita palveluiden kehittämiseen mukaan, ei vain puheenvuoron pitämiseen eri toimintaympäristöissä. Ennen oman tarinan kertominen oli pääosassa kokemustoimijoiden tehtävissä, vaikkakin vieläkin tätä tarvitaan.

Hanke on ollut mukana kehittämässä Oulun yliopistollisessa sairaalassa kokemustoimintaa sairaalan tarpeisiin yhdessä sairaalan henkilökunnan, kokemustoimijoiden ja OLKA-toiminnan kanssa. Nyt on kuitenkin tullut aika siirtää kokemustoimijoiden välittäminen Oulun yliopistollisessa sairaalassa OLKA-toiminnan järjestökoordinaattorille, Terhi Niemelälle. Kokemustoimintaosio sai OLKAssa nimen HELMI-kehittäjäpalvelu ja toimii sairaalassa OLKAn muiden palvelujen: OIVA-tietopalvelun, TOIVO-tukipalvelun ja vapaaehtoinen ILONA-palvelun rinnalla. OLKA tuo siis koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalaan. Oulun yliopistollisessa sairaalassa kokemustoimija voi toimia kokemusedustajan, kokemusneuvojan tai kokemuspuhujan tehtävissä. Mikä sen parempi vaihtoehto kuin lisätä kokemustoiminta OLKA-toiminnan alle? Kokemustoimijat suorittavat oman järjestönsä tuella kokemustoiminnan peruskoulutuksen ennen toimintaan tuloa. OLKA haastattelee kokemustoimijat, järjestää sairaalaperehdytyksen ja seuraa sairaalassa tehtyä toimintaa.

Jos kiinnostuit kokemustoimijan tehtävästä sairaalassa tai haluat tilata kokemustoimijan omaan työhösi liittyen, ota yhteyttä OLKA-järjestökoordinaattoriin Terhiin, terhi.niemela@ppsotu.fi

Annamaija Saastamoinen

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

kokemustoimija, kokemustieto, palvelukokemus, kokemustoiminta, OLKA-toiminta,