Järjestöjen edustajaksi POPsote-hankkeen ohjausryhmään pääsihteeri Arja Sutela

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä tehdään Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeissa, yhteiseltä nimeltään POPsote-hankkeessa. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta nimesi pyynnöstä järjestöedustajan ja varaedustajan POPsote-hankkeen laajaan poliittiseen ohjausryhmään. Järjestöedustajaksi valittiin Nuorten Ystävien pääsihteeri Arja Sutela ja varaedustajaksi Vuolle Setlementin hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä.

Järjestöedustajien tehtävänä POPsote-hankkeen ohjausryhmässä on nostaa esiin järjestöjen osallisuuden ja osallistumisen merkitystä sekä huolehtia siitä, että hankkeessa viedään eteenpäin järjestöjen yhteisiä tavoitteita, joita on rakennettu erilaisissa verkostoissa ja työpajoissa vuodesta 2017 lähtien Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa. Tavoitteet on ylätasolla kirjattu Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeiden suunnitelmiin.

Järjestöedustajat valittiin Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnasta tiiviin yhteistyön mahdollistamiseksi neuvottelukunnan kanssa. Edustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä myös Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkoston, Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tueksi perustettujen maakunnallisten järjestöverkostojen sekä rakennehankkeen hyte-osahankkeen järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijan kanssa.

Muina asioina Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokouksessa käsiteltiin järjestötekopalkintoa, kunta-järjestöyhteistyön kartoituksen tuloksia sekä korona-ajan järjestöyhteistyötä kunnissa. Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja asiakirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

järjestöneuvottelukunta, sote-uudistus,