Lasten, nuorten ja perheiden maakunnallisen järjestöverkoston toiminta käynnistyi

Lasten, nuorten ja perheiden maakunnallinen järjestöverkosto kokoontui 30.9.2020 kuulemaan POPSote-hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja keskustelemaan järjestöjen roolista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valmistelussa erityisesti lapset, nuoret ja perheet -kokonaisuuden osalta. Järjestöiltä toivotaan aktiivista roolia valmistelutyössä. Lisäksi verkosto päätti kokouksessa omasta kokoonpanostaan, viestinnästä sekä verkoston veturien ja jäsenten roolista ja tehtävistä. Seuraava tapaaminen järjestetään etäyhteyksin 18.11.2020 klo 13-15. Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen ja seurakuntien toimijat voivat ilmoittautua verkoston sähköpostilistalle ottamalla yhteyttä verkoston vetureihin.