Järjestöyhteistyön opas Pohjois-Pohjanmaan kunnille on julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke on julkaissut oppaan kunnille järjestöyhteistyöhön.

Opas julkistettiin Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa webinaarissa 24.9.

Oppaasta löytyy monenlaista tietoa kunta-järjestöyhteistyön tueksi:

1.Suositus kunnille järjestöyhteistyöhön

Järjestöyhdyshenkilö osaksi kunnan arkea
Kunnan tilat asukkaista koostuvien järjestöjen käyttöön
Järjestöavustukset sijoituksen hyvinvointiin ja elinvoimaan
Järjestöt voimavarana kunnan hyvinvointityössä

2.Kunta- järjestöyhteistyön toimintamallit

Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus
Yhdistysyhteistyöasiakirja kunnassa
Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva

Yhdistysilta
Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla
Yhdistysagenttitoiminta kunnissa

3.Järjestöjen huomioiminen kuntien hyvinvointityössä

4.Järjestötiedon hankkiminen avustusten raportoinnin yhteydessä

Opasta voi selailla ihimiset.fi-sivustolla

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke on kehittänyt ja edistänyt järjestöjen, kuntien ja maakuntatason toimijoiden yhteistyötä vuosina 2017-2020. Hankkeen tavoitteena on ollut tehdä Pohjois-Pohjanmaasta järjestöystävällisempi. Hankkeessa tehty työ luo vahvan perustan myös tulevaisuuden järjestöyhteistyölle kunnissa ja maakunnassa. Hanke päättyy joulukuussa 2020.

Lisätietoja:

Helena Liimatainen, helena.liimatainen@ppsotu.fi

Anna Katajala, anna.katajala@ppsotu.fi