Järjestöyhteistyö parantunut 23 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla on saavutettu kolmessa vuodessa erinomaisia tuloksia kunta-järjestöyhteistyössä; kuntiin on nimetty järjestöyhdyshenkilöitä ja yhteistyö kuntien ja järjestöjen välillä on selkeästi parantunut.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on ymmärretty, että toimiakseen ja kehittyäkseen kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö vaatii rakenteita ja koordinaatiota. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeen aloittaessa syksyllä 2017, vain seitsemässä kunnassa oli nimetty järjestöyhdyshenkilö, kun tällä hetkellä järjestöyhdyshenkilöitä löytyy jo 27 kunnasta.

Kuntien järjestöyhteistyöstä vastaavista henkilöistä 23 on sitä mieltä, että kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö on parantunut omassa kunnassa kolmen viimeisen vuoden aikana. Järjestöyhdyshenkilöiden nimeäminen ja säännölliset tapaamiset koettiin keskeisiksi kuntien ja järjestöjen yhteistyötä tukeviksi ja edistäviksi tekijöiksi.  ”Yhteistyöstä on tullut systemaattisempaa ja johdetumpaa”. ”Tehtävänjako ja roolit ovat entisestään selkeytyneet”. ”Tapaamisten myötä tunnemme toisemme paremmin ja yhteistyön tekeminen on helpompaa”. ”Yhteistyön ansiosta on syntynyt uusia hankkeita ja toimintoja”.

Järjestöjen toiminnasta viestimistä kuntalaisille on viimeisten kolmen vuoden aikana lisännyt 21 kuntaa, joka on vaikuttanut yhdistysten toimintaan mm siten, että tapahtumien osallistujamäärät ovat kasvaneet, kuntalaisten tietoisuus järjestöjen toteuttamasta hyte-työtä edistävästä toiminnasta on lisääntynyt ja yhdistysten toiminta on aktivoitunut.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kunta-järjestöyhteistyön kartoituksen tulokset (2020) löytyvät kokonaisuudessaan täältä

Tervetuloa kuulemaan lisää tuloksia ja kokemuksia kunnista Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa webinaariimme 24.9.: https://www.ihimiset.fi/2020/05/13/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa-webinaari-24-9-2020/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen, 044 0190 476, helena.liimatainen@ppsotu.fi

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anna Katajala, 044 1090 403, anna.katajala@ppsotu.fi

www.jarjestoystavallinen.fi

https://www.facebook.com/Jarjestoystavallinen/

Twitter: @ppsotu