Maakunnalliset järjestöverkostot perustettu Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien tueksi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä tehdään Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeissa. Ensin mainittua toteutetaan neljällä kehittämisohjelmalla: lapset, nuoret ja perheet, mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikäihmiset sekä hoitotakuu. Järjestöt perustivat maakunnalliset verkostot kehittämisohjelmien tueksi.

Maakunnalliset järjestöverkostot ovat kaikille sote-kehittämistyöstä kiinnostuneille järjestötoimijoille avoimia, vapaamuotoisia kokoontumisia. Verkostoihin pyydetään edustajat Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmista. Verkostot voivat tehdä esityksiä kehittämisohjelmille ja kehittämisohjelmien edustajat voivat hyödyntää verkostoja tarvitessaan mahdollisesti perustettavia työryhmiä laajempaa järjestöosallisuutta maakunnallisen ja alueellisen kehittämistyön tueksi.

Jokaiselle maakunnalliselle järjestöverkostolle nimetään veturit, jotka kutsuvat kokoukset koolle ja tiedottavat verkostojen kokoontumisista, esityksistä ja päätöksistä. Vetureihin voi olla yhteydessä, mikäli haluaa liittyä kyseisen verkoston postituslistalle.

Lapset, nuoret ja perheet -maakunnallinen järjestöverkosto:

  • Eevaleena Isoviita, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri (eevaleena.isoviita@mll.fi)
  • Katja Suni, ADHD-liitto (katja.suni@adhd-liitto.fi)

Ikäihmiset -maakunnallinen järjestöverkosto:

  • Suvi Kervinen, Ylikiimingin omaishoitajat ry (ylikiimingin.omaishoitajat@hotmail.fi)

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja hoitotakuu-verkostoille ei löytynyt vetureita ensimmäisissä kokouksissa. Veturien löytymiseen asti yhteyshenkilönä toimii Helena Liimatainen (helena.liimatainen@ppsotu.fi).

Verkostot esittivät ensi töikseen seuraavaa:

  • Verkostot esittivät, että Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien ja rakenneuudistushankkeen osahankkeiden tueksi perustettaviin sparrausryhmiin nimettäisiin viranhaltijoiden lisäksi edustajat järjestöistä. Viralliset järjestöjäsenet mahdollisiin työryhmiin nimeää Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta.
  • Verkostot esittivät, että Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmat nimeävät edustajansa maakunnallisiin järjestöverkostoihin.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tukee verkostojen toimintaa syksyn ajan, päättymiseensä asti. Hanke kutsuu koolle verkostojen veturit ja valmistelee verkostojen toimintakäytäntöihin liittyviä asioita. Hanke vie verkostojen esitykset POPsote-hankkeen työvaliokunnalle sekä perehdyttää kehittämisohjelmien edustajat järjestöjen kanssa maakunnassa jo tehtyyn yhteistyöhön.

Lisätietoa maakunnallisista järjestöverkostoista:

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

helena.liimatainen@ppsotu.fi / 044 0190 476

Asiasanat

sote, sote-uudistus, tulevaisuuden sote-keskus, järjestöt, sosiaali- ja terveys, maakunnalliset verkostot, verkostot,