Osallisuus ja muutosvalmius puhuttivat järjestöneuvottelukunnassa

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan vuoden 2020 toisen kokouksen teemana oli osallisuus. Keskustelun lopputulemana järjestöneuvottelukunta tulee osallistumaan yksilöiden ja yhteisöjen osallisuuden ja muutosvalmiuden näkökulmasta maakunnan yhteiseen työskentelyyn koronakriisistä toipumiseksi.

Tutkija Varpu Wiens Diakonia-ammattikorkeakoulun Sokra-hankkeesta alusti osallisuuden käsitteestä, viitekehyksestä ja edellytyksistä sekä osallisuuden edistämisen tavoitteista ja toimenpiteistä. Hän kertoi myös Sokra-hankkeessa kehitetystä karttasivustosta, jonka avulla voi vertailla kuntien osallisuuteen liittyviä tunnuslukuja. Wiens korosti järjestöjen osaamisen hyödyntämistä yhteiskehittämisessä sekä kokemustiedon tuottamisessa. Järjestöneuvottelukunta antoi hyvää palautetta osallisuuden käsitteen sanoittamisesta Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöisestä näkökulmasta sekä korosti osallisuuden demokratiamerkitystä ja järjestöjen roolia osallisuuden rakenteissa.

Kuusamon kaupungin hallinto- ja talousjohtaja Kirsi Kangas kertoi Kuusamon osallisuustyöstä ja järjestö-kuntayhteistyöstä. Osallisuuden vahvistaminen on yksi kaupungin hyvinvointityön kärjistä tänä vuonna. Kuusamossa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa mm. järjestötalon puitteissa. Kuusamolla on myös nimetty järjestöyhdyshenkilö.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoavat keinoja, joilla maakunnan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta lähtee hakemaan ratkaisuja ja keinoja siihen, kuinka järjestökenttä voi tukea yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta, muutosvalmiutta ja kriisinsietoa. Tavoite on tehdä muutosvalmiudesta Pohjois-Pohjanmaan kilpailukykytekijä.

Järjestöjen osallisuudesta Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelussa kuultiin Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen puheenvuorossa. Helena Liimatainen kertoi hankkeen toteuttaneen keväällä kyselyt hankkeen keskeisille sidosryhmille. Kyselyihin vastanneet arvioivat, yhtä henkilöä lukuun ottamatta, järjestöjen osallisuuden sote-uudistusvalmisteluun olleen monipuolista ja riittävää tai ainakin osittain monipuolista ja riittävää. Kyselyihin vastanneet pitivät, yhtä henkilöä lukuun ottamatta, järjestöjen mukaan ottamista sote-uudistusvalmisteluun myös hankkeen päättymisen jälkeen joko erittäin tai melko todennäköisenä.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on maakuntahallituksen nimeämä monialainen toimielin. Neuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät sekä toukokuun kokousaineisto löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta (pohjois-pohjanmaa.fi).

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

järjestöneuvottelukunta, osallisuus,