Arjen kokemukset työni tueksi -opas kokemustoimijoiden tilaajille on nyt saatavilla netissä

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyö: Arjen kokemukset työni tueksi -opas kokemustoimijoiden tilaajille. Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti niille kokemustoimijoiden tilaajille, joilla ei ole aiempaa kokemusta kokemustoiminnan hyödyntämisestä. Ne toimijat, jotka hyödyntävät jo kokemustoimijoita työssänsä, voivat käyttää opasta tilauksen tarkistuslistana.

Oppaan etusivu, jossa piirroskuva kahdesta henkilöstä. Oppaan tarkoitus ja tehtävä on selitetty leipätekstissä.

Opas hyödyttää myös kokemustoimijoita, jotka voivat halutessaan kerrata tehtävään valmistautumiseen liittyviä asioita ja tehtävän jälkeisiä toimenpiteitä.

Opasta voi nyt selailla netissä ja se löytyy Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen sivuilta.

Asiasanat

kokemustoimija, kokemustoiminnasta kiinnostunut, kokemustoiminta, kokemusasiantuntijuus,