Yhdistystapaamiset ovat paikka vuoropuhelulle, yhteistyön kehittämiselle sekä tiedon jakamiselle

Järjestöystävällinen kunta kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle keskustelemaan asukkaiden hyvinvoinnista sekä järjestötoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeen vuonna 2019 tekemän kunta-järjestöyhteistyön selvityksen mukaan 26 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa kertoi järjestävänsä kaikille järjestöille yhteisiä tapaamisia vähintään 1-2 kertaa vuodessa (vuonna 2017 vain 16 kuntaa kutsui kaikki järjestöt säännöllisesti koolle).

”Järjestöyhdyshenkilön tehtävänä on kutsua järjestöt koolle yhteisiin tapaamisiin, joissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia, mutta myös suunnitellaan uutta – yhdessä toisten kanssa.” ”Toimivan yhteistyön kehittämiseksi on luotava yhdessä rakenteet missä järjestöt voivat tuoda tietoa kunnan työntekijöille ja kunta saa informaatiota järjestöjen tarjoamasta hyvinvointia edistävästä toiminnasta.” Säännölliset yhteiset tapaamiset saman pöydän äärellä ovat tärkeitä.” ”Tapaamisissa on kyse eri osapuolten tiedon ja erityisosaamisen tuomisesta yhteiseen pöytään sekä luottamuksen rakentamisesta.” Näin kuvaavat kuntien järjestöyhdyshenkilöt yhdistystapaamisten merkitystä kunnan näkökulmasta.

Tämän vuoden kunta- järjestöyhteistyön kartoitus on lähetetty kuntiin ja vastauksia pääsemme analysoimaan ensi viikolla. Odotamme mielenkiinnolla vastauksia mm sen suhteen, onko yhteisillä tapaamisilla ollut kuntien järjestöyhdyshenkilöiden mielestä vaikutusta kunnan ja yhdistysten yhteistyön näkökulmasta? Onko säännölliset tapaamiset lisänneet toimijoiden välistä yhteistyötä? Onko yhdistysten toiminta tai tapahtumat lisääntyneet?  Onko yhdistysten välinen yhteistyö lisännyt yhdessä järjestettävää toimintaa? Onko yhdistysten järjestämän toiminnan ja/tai tapahtumien päällekkäisyydet vähentyneet?

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke toimii vielä tämän vuoden marraskuuhun saakka kunnissa tukemassa kuntien ja yhdistysten yhteistyötä. Yhdistysilloissa tavataan!

Yhdistysilta-toimintamalliin voit tutustua tarkemmin Innokylässä

Järjestöagentti Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke,

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry