Opinnäytetyönä kokemustoimijoiden tilaajaopas

Olen Inga Simoska, sosiaalialan opiskelija ja sain mahdollisuuden tehdä opinnäytetyöni Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeelle. Tässä tekstissä kerron vähän millaisen opinnäytetyön sain aikaan ja millainen kokemus se oli. Opinnäytetyöni prosessi lähti liikkeelle 2018 syksyllä, jolloin sain tietää opettajaltani, että Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeella olisi tarve opinnäytetyölle. Otin yhteyttä hankkeeseen ja sovin tapaamisen Riitan ja Annamaijan kanssa.

Keskusteltuani hankkeen tarpeista Riitan ja Annamaijan kanssa sain vapaat kädet ideoida ja suunnitella tapaa, jolla opinnäytettäni lähtisin toteuttamaan. Heti ensimmäisellä tapaamisella syntyi idea oppaasta kokemustoimijoiden tilaajille. Halusin hyödyntää oppaan toteuttamisessa jollakin tavalla kokemustoimijoiden, järjestötyöntekijöiden ja tilaajien osaamista, johon Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hanke antoi minulle erinomaiset mahdollisuudet.

Aluksi suunnittelin, että opas rakentuisi kokemustoimijoiden, tilaajien ja järjestötyöntekijöiden yksilöhaastattelujen perusteella. Tämä kuitenkin olisi ollut aikataulullisesti ongelmallista. Sen sijaan päädyin harkinnan jälkeen työryhmä työskentelyyn.  Työryhmien jäsenet valikoituivat hankkeen yhteistyö järjestöiden työntekijöistä ja kokemustoimijoista. Suunnittelin oppaan toteuttamiseksi kolme työryhmä tapaamista. Näiden tapaamisten aikana tapahtuisi oppaan ideointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Työryhmän tapaamiset järjestettiin syksyllä 2019.

Valmistauduin työryhmiä varten tekemällä powerpoint esityksen, joka sisälsi oppaalle asettamani tavoitteet, omat tavoitteeni sekä tapaamisen tavoitteet. Lisäksi ensimmäiselle tapaamiselle suunnittelin oppaan rungon, johon olin suunnitellut oppaan suurpiirteisen mallin, joka toimi oppaan ideoinnin ja keskustelun ohjaajana. Työryhmissä oma tehtäväni oli toimia puheenjohtajana. Ensimmäisellä työryhmän tavoite oli kerätä oppaan runkoon asioita, joita oppaan tulisi työryhmän näkemyksen mukaan sisältää. Toiselle tapaamiselle valmistelin esille tulleiden asioiden mukaisen oppaan raakaversion. Toisella tapaamisella kävimme raakaversion läpi yhdessä, jonka jälkeen työryhmä esitti muutostarpeet ja lisäykset. Kolmannella kerralle valmistelin muutokset ja lisäykset. Kävimme lopullisen oppaan läpi ja työryhmällä oli vielä mahdollisuus muutoksiin, jos niitä ilmenisi. Tämän jälkeen työryhmä arvioi opasta ja suoriutumistani työryhmässä. Tämän jälkeen lähetin oppaan Riitalle ja Annamaijalle ja tein vielä viimeisiä muutoksia, jonka jälkeen palautin valmiin oppaan.

Työryhmä työskentely oli minulle ennestään tuttua, mutta nyt nousin ensimmäistä kertaa puheenjohtajan rooliin. Mielestäni työryhmä työskentely oli tämän kaltaiselle oppaalle oivallinen tapa työstää, sillä tällä tavalla sain oppaaseen uutta näkökulmaa ja aiheen ammattilaisten näkemyksen. Työryhmätyöskentelyn hyvä puoli oli mielestäni myös se, että työryhmä on tukena oppaan jokaisessa vaiheessa. Sain arvokasta kokemusta työryhmän vetämisestä ja rohkeutta lähteä tällaisiin projekteihin uudestaan. Työryhmäni oli onnekseni erittäin puheliasta ja äänekästä sorttia, jonka ansiosta sain materiaalia oppaan työstämiseen enemmän kuin tarpeeksi. Tämä loi myös minulle haastetta, että saan keskustelun pysymään aiheessa. Työryhmässä pääsin myös tutustumaan hieman järjestötyöhön, joka minulle on tässä vaiheessa vielä todella tuntematon alue. Kaiken kaikkiaan kokemus oli minulle mielekäs ja opettavainen, sain suunnitteluun vapaa kädet, ja tukea Riitalta ja Annamaijalta aina, jos sitä tarvitsin.

 

 

Heippa, Inga

Asiasanat

kokemustieto, kokemustoiminta, kokemustoimija, opinnäytetyö, kokemusasiantuntija,