Oivia kohtaamisia OLKA Oulussa

”Palaute on todella hienoa, joka vuorolla sanotaan: ”Ihanaa kun olette täällä.”” Lainaukseen kiteytyy koko OLKA Oulun toiminnan ydin.

OLKA Oulu on saanut järjestöiltä kiitosta selkeydestä, suunnitelmallisuudesta ja hyödyllisyydestä. Järjestöt pitävät yksimielisesti OLKAn toimintaa alueellaan tarpeellisena. Ne kertovat tavoittaneensa teemapäivissä ihmisiä, joita he eivät muuten tavoittaisi. Järjestöt kiittelevät OLKAn mahdollistaneen materiaalien ja tiedon jakamisen sairaalassa. ”OLKA-toiminta on lisännyt järjestöjen ja eri sairausryhmien tunnettavuutta sairaalamaailmassa. Kiitos pitkäjänteisestä ja hyvin organisoidusta työstä!” kehuu eräskin järjestötoimija.

OLKA Oulun vapaaehtoisten mielestä toiminta on hyvin organisoitua, perehdytys on riittävää ja he kokevat, että heidän vapaaehtoistoimintaansa arvostetaan. Vapaaehtoisena toimiminen antaa mahdollisuuden auttaa ja olla hyödyksi, toiminnasta saa mielekästä sisältöä elämään ja iloa arkeen sekä sosiaalisia kontakteja ja mukavan yhteisön.

”Saamani palaute on poikkeuksetta ollut hyvin positiivista ja kannustavaa. Läsnäolo ja kuunteleminen on erittäin tärkeä elementti toiminnassa. Sairaalan henkilökuntaa ei ole liikaa ja toimintani vapauttaa jossain määrin heitä tekemään omia, tärkeitä työtehtäviä.”

OLKA Oulu toteutti verkkokyselyn huhtikuussa 2020, kokemuksia OYS:ssa teemapäiviä toteuttaneilta järjestöiltä sekä sairaalavapaaehtoisilta.

Lisätietoa OLKA Oulusta

www.jarjestopistekaiku.fi
Somekanavat: OLKAOulu