Yhdistysilta etänä – mitä opimme?

Yhdessä tekemistä ja asioiden eteenpäin viemistä ei passaa keskeyttää poikkeustilanteessakaan, joten päätimme toteuttaa jo aiemmin sovitun yhdistysillan etänä. Illan tarkoituksena oli jatkaa Tyrnävän kunnan ja yhdistysten yhteisen yhteistyöasiakirjan työstämistä, jotta se valmistuisi aikataulussa tämän vuoden puolella. Tämän illan teemana oli järjestöavustuskäytännöt. Ilta oli jatkumoa tammikuun yhdistysillan työpajoille, joissa pohdimme muun muassa sitä, mikä tämän hetkisissä järjestöavustuskäytänteissä ja kunnan tilojen käytössä toimii ja mikä ei.  Tyrnävän kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan yksi tavoite on selkeyttää avustuskriteerejä sekä tehdä avustusten hakuprosessista selkeä, yksinkertainen ja avoin. Muita tärkeitä tavoitteita ovat tilojen käyttöön liittyvien pelisääntöjen selkeyttäminen, tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä yhdistystoiminnan houkuttelevuuden, kiinnostavuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen.  Lisäksi haluamme lisätä yhdistysten mahdollisuuksia tuottaa erilaisia tapahtumia ja toimintaa kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille.

Yhdistysiltaan osallistui omien kotikoneiden takaa 10 aktiivista yhdistystoimijaa, Tyrnävän järjestöyhdyshenkilö ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen projektipäällikkö Helena Liimatainen. Normaalioloissa yhdistysiltaan osallistuu Tyrnävällä noin 20 – 30 henkilöä, joten etäilta karsi osallistujamäärää jonkin verran, mutta ei huolta, sillä jokainen yhdistystoimija pääsee kertomaan ajatuksensa julki sähköpostilla tai viimeistään seuraavassa tilaisuudessa. Kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan raakileversio lähtee myös kommenttikierrokselle kaikille yhdistystoimijoille ja kuntapäättäjille kevään aikana.

Yhdistysilta toteutettiin Teams sovelluksella ja työpajatyöskentelyyn käytettiin Padletia. Työpajatyöskentelyyn kului aikaa noin 15 minuuttia, mikä on paljon vähemmän kuin normaalissa yhdistysillassa. Yhdistystoimijoiden vapaa keskustelu ja ideoiden heitto sekä työstäminen jäi nyt vähän vähemmälle, mutta työpajoista saatiin kuitenkin irti tuiki tärkeitä ajatuksia ja kehitysideoita jatkojalostukseen vietäväksi. Luonnollisesti keskustelimme paljon koronan vaikutuksesta yhdistystoimintaan. Yhdistystoiminnan tärkeys ja merkittävyys on nähtävillä nyt ihan konkreettisesti, kun yhdistykset tarjoavat apuaan arjen eri tilanteisiin ja turvaavat näin kuntalaisten terveyttä. Iso kiitos tästä yhdistystoimijoille!

Kaikkinensa yhdistysilta sujui hyvin, vaikka emme päässeet nauttimaan toistemme liveseurasta kera kahvikupposen. Uskalsipa eräs yhdistystoimija myöntää torkahtaneensa ihan pikkuisen sohvalla työpajatyöskentelyn tiimellyksessä. Normaalioloissa näin ei tietenkään pääsisi käymään 🙂

Anne Tiirikainen Työ- ja elinkeinosuunnittelija, järjestöyhdyshenkilö Tyrnävän kunta
Anne Tiirikainen
Työ- ja elinkeinosuunnittelija, järjestöyhdyshenkilö
Tyrnävän kunta

 

Asiasanat

yhdistysilta, järjestöyhdyshenkilö,