Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke jatkaa marraskuun 2020 loppuun

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tukee erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen mukana oloa sote-uudistuksessa sekä edistää kuntien järjestöystävällisyyttä. Hanke on toiminut osana valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelmaa elokuusta 2017 lähtien. STEAn avustuspäätöksen mukaisesti hanke olisi päättynyt syyskuussa 2020, mutta työntekijämuutosten vuoksi hanke jatkaakin marraskuun 2020 loppuun.

Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti sekä osallistuu ja luo mahdollisuuksia järjestöjen osallistumiselle maakunnallisen sote-uudistuksen valmisteluun (ks. uutinen 27.3.2020).

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa kartoittaen kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaen yhdistyksiä ihimiset.fi-palvelun käytössä sekä tukien koulutettuja yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisessä yhteistyössä.

Kevään 2020 aikana hanke järjestää etätilaisuuksia vallitsevasta koronatilanteesta johtuen seuraavasti:

Myös muita tilaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan joko kasvokkaisina tai etänä tapahtuvina kohtaamisina. Ajankohtaista tietoa hankkeen toiminnasta saat hankkeen nettisivulta sekä Facebook-sivulta Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa.

Hankkeen yhteystiedot 1.4.2020 alkaen ovat

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anna Katajala

Asiasanat

järjestörakenne, järjestö 2.0., sote-uudistus, Kunta-järjestöyhteistyö,