Kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen yhteystyöasiakirjan avulla

Järjestöt ovat tärkeitä yhteistyötahoja kunnalle, sillä niiden rooli kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä on merkittävä. Yhdistykset ovat tärkeä yhteistyötaho myös Nivalan kaupungille ja moni yhdistys täydentääkin omalla toiminnallaan kaupungin palveluja. Järjestöilloissa on tullut esiin tarve luoda kirjalliset selkeät pelisäännöt ja ohjeet muun muassa järjestöavustuksille ja tilojen käytölle, jotka ovat yhdistysten saatavilla ympärivuotisesti.

Sen vuoksi käynnistimme viime syksynä Nivalassa yhteistyöasiakirjaprosessin. Hyvää esimerkkiä tästä prosessista ovat näyttäneet esimerkiksi Hailuoto ja Enontekiö, joissa tällainen asiakirja oli jo tehty. Yhteistyöasiakirja laadittiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty järjestöiltojen yhteydessä kaksi kertaa.

Ensimmäisessä työpajassa lokakuussa 2019 koottiin yhdistystoimijoiden ajatuksia järjestöavustuksista ja tilojen käytöstä sekä ajatuksia yleensä, miten kunnan ja järjestöjen välistä yhteystyötä voisi kehittää. Illan aikana nousi esiin useita epäkohtia, jotka pääsääntöisesti johtuivat informaation puutteesta. Tämä vahvisti vielä enemmän tarvetta saada asiakirja, johon kaikki yhteiset pelisäännöt on kirjattu.

Järjestöillan jälkeen asiakirjaa työstettiin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa ja lähes valmista tuotosta päästiin esittelemään helmikuussa 2020 järjestöillassa. Asiakirjaan kirjattiin kaupungin järjestöavustussäännöt, yhdistyksille käytettävissä olevat kaupungin tilat ja niiden säännöt sekä kaupungin ja yhdistysten välisistä viestinnän muodoista. Lisäksi asiakirjassa on esimerkkejä muista yhteistyön muodoista, joita on jo jalkautettu käytäntöön. Asiakirjan laatimisen jälkeen esimerkiksi saimme hyte-työryhmään järjestöedustuksen sekä uusitulla torillamme tulee kesällä olemaan yhdistysten järjestämiä tori-iltoja.

Yhteistyötä ja vuoropuhelua kunnan ja yhdistysten kesken on rakennettu koko prosessin ajan ja työ jatkuu edelleen. Myös yhdistysten keskinäiseen yhteistyöhön kannustetaan. Kaikista suurin anti on kuitenkin tässä prosessissa ollut se yhteistyö, jota on kaupungin puolesta saanut yhdistysten kanssa tehdä ja jota jatketaan edelleen.

Meri Vähäkangas

Hyvinvointikoordinaattori, järjestöyhdyshenkilö

Nivalan kaupunki