Kokemustoiminta tunnetuksi Pohjois-Pohjanmaalla

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankkeella on kaksi toimintarikasta vuotta takanapäin ja kolmas eli viimeinen vuosi on polkaistu käyntiin! Matkaan on sisältynyt monenlaisia toiveita ja odotuksia, haasteita, mutta myös hienoja onnistumisen kokemuksia! Kaikessa hankkeen toiminnassa on tähdätty alusta alkaen siihen, että kaikki kohderyhmät (kokemustoimijat, järjestöt/yhdistykset, kokemustoimijoiden tilaajat, kansalaiset) otetaan huomioon ja luodaan laaja asiantuntijaverkosto, jonka osaamista hyödynnetään niin Pohjois-Pohjanmaan kokemustoimintamallin luomisessa kuin toiminnan suunnittelussakin.

Kokemustoiminnalla on pitkät perinteet Oulun seudulla, mutta muualla Pohjois-Pohjanmaalla kokemustoiminta on vähemmän tunnettua. Hankkeen yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut kokemustoiminnan koordinaatiovastuun ottaminen alueella, joka on lisännyt mm. toiminnan näkyvyyttä, tunnettavuutta, kiinnostavuutta ja sillä on ollut positiivista vaikutusta kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämiseen. Käsitteistö on selkeytynyt ja kiinnostuneisuus kokemustoimija koulutuksia kohtaan on myös selvästi lisääntynyt alueella. Uusia järjestöjä ja yhdistyksiä on saatu kiitettävästi mukaan ja osa järjestöistä on ottanut kokemustoiminnan toimintasuunnitelmiinsa.

Ilahduttavaa on huomata, miten kokemustoimijat ovat itse aktivoituneet toimimaan. Sen myötä he ovat saaneet itsevarmuutta, löytäneet omat vahvuudet, kiinnostuneet lisäkouluttautumaan ja suuntautumaan eri tehtäviin. He ovat halunneet kehittää itseään ja markkinoineet osaamistaan esim. blogien, lehtikirjoitusten ja esiintymisten tavoin. Kokemustoiminta on tuonut uutta sisältöä heidän elämäänsä ja eheytymistä. Osa heistä on sitä mieltä, että kokemustoiminta on ollut parasta, mitä heille on tapahtunut. Toiminta on jopa edesauttanut muutamia kokemustoimijoita työllistymään ja heidän esille nostamien ajankohtaisten teemojen kautta hanke on saanut valtakunnallistakin näkyvyyttä.

Hankkeella on onnistuttu hyvin tavoittamaan kokemustoiminnan kannalta keskeisiä kokemustoimijoiden osaamisesta kiinnostuneita tilaajatahoja. Perinteisten diagnoosikeskeisten puheenvuorojen lisäksi kokemustoimijoita on hyödynnetty oppilaitoksissa mm. simulaatio-opetuksessa, paneelikeskusteluissa ja työryhmissä. Hankkeeseen on myös valmistunut opinnäytetyönä opas kokemustoimijoiden tilaajille ja kaksi muuta opinnäytetyötä ovat valmisteilla. Lisääntynyt tietoisuus kokemustoiminnasta ja työkalujen kehittäminen kokemustoimijoiden ja sote-organisaatioiden yhteistoiminnaksi on koettu yhdeksi hankkeen tärkeimmäksi anniksi. Hankkeen tulokset ovat tuoneet uskottavuutta sote-palvelujen asiakasosallisuuteen ja -lähtöisyyden yhtenäisiin ja yhteisiin käytäntöihin. Hankkeen yhtenä onnistuneimmista saavutuksista on kokemustoiminnan kehittäminen sairaanhoitopiirissä, jossa luodaan toiminnan jatkuvuutta varmistavaa kokemustoimintamallia linjassa hankkeen toimintamallin kanssa. Sairaanhoitopiirissä on määritelty kokemustoimijaroolit, tehty linjaus korvauksista sekä kartoitettu kyselyn avulla osastojen ja klinikoiden tarvetta kokemustoimijoille. Näiden lisäksi kokemustoimijoiden osaamista on hyödynnetty uudenlaisissa kokemustoimijatehtävissä, kuten digihoitopolkujen suunnittelussa ja kehittämisessä, hankintakilpailutuksessa ja kipusovelluksen kehittämisessä. Kokemukset ovat olleet todella hyviä. Myös avopalvelujen puolella on avautunut uusia mahdollisuuksia hankkeen toiminnan tuloksena.

Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli luoda maakunnallinen toimintamalli kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämiseen koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Maakuntamallista kuitenkin luovuttiin maakuntauudistuksen peruunnuttua 2019, joten Pohjois-Pohjanmaalle on rakennettu kokemustoiminnan yhteistyömallia hankkeen kaikkien kohderyhmien edustajien kanssa. Toimintamalliin kootaan kokemustoimijoiden tilaamiseen, toiminnan markkinointiin, toimijoiden väliseen yhteistyöhön, koulutuksiin sekä arviointiin ja palautteisiin liittyviä asioita. Malli tullaan julkaisemaan Innokylän verkkosivuilla, se on jatkossa kaikkien hyödynnettävissä. Työ kokemustoiminnan osalta ei lopu kesken, mutta varmaa on, että kokemustoiminnalla tulee jatkossakin olemaan merkittävä rooli yhteiskunnan kehittämisessä.

 

 

 

 

Yhteistyöllä eteenpäin, Riitta

Asiasanat

kokemustieto, kokemustoimija, kokemustoiminta,