Muutoksia Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen toimintaan

Valtakunnan tason tapahtumat heijastuvat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaan Järjestö 2.0 -ohjelmaan. Kaikki maakunnalliset hankkeet saivat vuodelle 2020 avustusehdotuksen, jossa avustusta ehdotettiin yhdeksälle kuukaudelle koko vuoden sijaan. Tänään STM vahvisti ehdotuksen mukaisen avustuspäätöksen.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke alkoi tilanteessa, jossa Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta valmisteltiin sekä valtakunnallisesti että maakunnissa. Hanke pääsi nopeasti mukaan maakunnalliseen valmisteluun ja lähti samalla voimallisesti edistämään järjestöyhteistyötä kunnissa. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päätyttyä hallituksen kaatumiseen hanke orientoitui uudelleen mahdollistaen järjestöjen mukana pysymisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallisessa kehittämistyössä.

Vuoden 2020 aikana hanke keskittyy maakuntatasolla tukemaan järjestöjen osallistumista Marinin hallituksen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaisen, sairaanhoitopiirin hakeman hankkeen suunnitteluun sekä muuhun sairaanhoitopiirissä toteutettavaan sote-kehittämistyöhön. Lisäksi hanke jatkaa osana kuntia tukevaa maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä.

Kuntatasolla hanke keskittyy vuonna 2020 erityisesti sovittujen yhdistysyhteistyöasiakirjaprosessien loppuun saattamiseen, kuntien tukemiseen järjestöystävällisten käytäntöjen vakiinnuttamisessa, vapaaehtoisen yhdistysagenttitoiminnan toteuttamiseen sekä yhdistysten kouluttamiseen ihimiset.fi-verkkopalvelun käytössä.

Hanke ei jatka yhdistyksille suunnattujen palvelumuotoilun ja vaikuttavuusajattelun oppeja hyödyntävien koulutusten toteuttamista.

Tulosten todentamiseksi hanke tekee vielä ennen päättymistään kartoituksen kuntien järjestöyhteistyöstä sekä selvittää toiminnan vaikutuksia keskeisiltä sidosryhmiltä erilaisten kyselyiden ja keskustelujen avulla. Hanke jatkaa aktiivista viestintäänsä hankkeen nettisivulla ja Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa Facebook-sivulla.

 

Tähän asti tehdystä yhteistyöstä kiittäen,

Helena Liimatainen, Anna Katajala ja Anni Rekilä

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

järjestöt, sote, sote-uudistus, soteuudistus, tulevaisuuden sote-keskus, järjestökuntayhteistyö, Kunta-järjestöyhteistyö,