Miten järjestöt ja yhdistykset ovat vaikuttaneet sinun elämääsi?

Tämä on tarina siitä, kuinka järjestöt ja yhdistykset ovat vaikuttaneet minun elämääni. Olen syntynyt pienessä lappilaisessa kunnassa, jossa ei ollut hienoja harrastusmahdollisuuksia, eikä myöskään juurikaan virallista apua tai tukea sitä tarvitseville perheille. Onneksi pääsin jo alakoululaisena mukaan vireän kansantanssiyhdistyksen toimintaan ja niin minusta tuli aktiivinen kansantanssija koko peruskoulun ajaksi. Vuosien myötä me harrastavat lapset kasvoimme rahastonhoitajiksi, sihteereiksi tai muutoin otimme vastuuta yhdistyksen toiminnasta. Meistä kasvoi myös tanssinohjaajia. Meitä ohjasi ja opasti upea vapaaehtoinen kansantanssinohjaaja, joka samalla kasvatti meidät huomaamattaan myös osaksi yhteisöä. Se oli ensimmäinen kohtaamiseni yhdistystoiminnan kanssa. Kaikkiaan olen ollut 10 yhdistyksessä mukana joko hallituksessa, palkkatyössä, asiakkaana tai muutoin osallisena. Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että yhdistysten ansiosta olen nykyään niin hyvinvoiva kuin nyt olen. Sen vuoksi haluan olla mahdollistamassa samaa osallisuuden kokemusta myös muille.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-ja terveysturvayhdistys (PPsotu) on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja verkostojen kutoja, joka toimii yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. PPsotu mahdollistaa ihmisten osallisuutta työllistämällä, yhdistystoimintaan osallistamalla, verkosto- ja vapaaehtoistyöllä sekä tuottamalla järjestöpalveluita Pohjois-Pohjanmaan alueella. Meidän iloisen henkilöstömme löydät Oulussa Kumppanuuskeskuksesta ja järjestötoiminnan löydät https://www.ihimiset.fi/. Tulevaisuudessakin haluamme olla ihimisiä varten ja tehdä työtä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien puolesta. Tule sinäkin mukaan luotettavaan ja yhteistyökykyiseen joukkoomme!

Kati Kaalejärvi, joka toimii PPsotun hallituksen puheenjohtajana ja päivätyökseen Turvallinen Oulu-hankkeen projektijohtajana Oulun kaupungilla

PPsotu päivitti visiota ja strategiaansa vuoteen 2025 saakka