Tulevaisuuden sote-keskus tarvitsee järjestöjä kumppanikseen

Sanna Marinin hallituksen sote-uudistus etenee. Maanantaina 20.1.2020 on avautunut valtionavustushaut sote-palveluiden sisällölliseen ja rakenteelliseen uudistamiseen. Sisällöllistä uudistamista toteutetaan Tulevaisuuden sote-keskusohjelmalla, johon maakunnat hakevat avustusta. Tämän vuoden 70Me:n avustuksesta noin 7% on varattu Pohjois-Pohjanmaalle. Hakijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Rakenteellisen uudistuksen valmisteluun on varattu noin 120 Me.

Tulevaisuuden sote-keskusohjelmalla tavoitellaan yhdenvertaisuutta, painopisteen siirtämistä ehkäiseviin palveluihin, sujuvia palveluketjuja sekä sote-palvelujen vastuun siirtymistä kunnilta maakunnille. Ohjelman avulla kehitetään laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista asukkaat saisivat sujuvia, tarpeisiin vastaavia palveluja. Sote-keskuksella ei välttämättä tarkoiteta yhteistä rakennusta, vaan toimintamallia, jossa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, ammattilaisten konsultaatioita ja digitalisaatiota.

Valtionavustushaun tueksi laaditussa oppaassa todetaan Tulevaisuuden sote-keskuksen tarvitsevan myös ”kansalaisyhteiskunnan yhteisöjä ja järjestöjä kumppanikseen rakentamaan asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia”. Hankehakemuksesta tuleekin käydä ilmi suunnitelma asukkaiden ja järjestöjen osallistamisesta hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Myös hankkeen ohjausryhmään on asetettava edustus alueella toimivista kolmannen sektorin toimijoista.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille yhteistyöehdotuksen Tulevaisuuden sote-keskusten järjestöyhteistyön kehittämiseen liittyen. Asiasta tiedotetaan järjestöille lisää sitä mukaa, kun neuvottelut etenevät.

Lisätietoja sote-uudistuksen etenemisestähttps://soteuudistus.fi/etusivu

Helena Liimatainen
Projektipäällikkö, järjestöagentti
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

sote, sote-uudistus, tulevaisuuden sote-keskus, järjestöt,