Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtuma

Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtuma

Kempeleessä on järjestetty jo viiden vuoden ajan tapahtumaa nimeltä Hyvä kasvaa Kempeleessä. Nimi tulee kunnan sloganista ja tapahtuman taustalla on ajatus esitellä kaikkea hyvää, mitä Kempeleessä on olemassa. Tapahtumassa seurat, järjestöt, yritykset ja kunta esittelevät toimintaansa ja verkostoituvat keskenään. Tähän saakka kunta on ollut tapahtuman järjestäjänä ja koordinoijana. Valmistelut aloitetaan jo vuoden alussa. Tapahtuman taustalla on työryhmä, jossa on edustajia kunnan eri toimialoilta. Osallistuminen tapahtumaan on kaikille avointa ja kutsukirjeet lähetetään kunnan yhdistysrekisterin kautta. Tapahtumasta tiedotetaan myös paikallisessa lehdessä, kuntatiedotteessa, sosiaalisessa mediassa sekä yrityskirjeessä.

Aiempina vuosina tapahtuma järjestettiin paikallisella koululla. Tänä vuonna päädyttiin kokeilemaan jotain uutta ja tapahtumapaikaksi valittiin Kauppakeskus Zeppeliinin. Tapahtuma keräsi sekä yleisö että osallistuja ennätyksen. Osallistujia oli lähes 11 000 ihmistä ja esittelijöitä oli 74 eri tahoa, järjestöistä, yrityksistä, yhdistyksistä ja kunnasta. Päivän aikana riitti tekemistä ja ihmeteltävää varmasti kaikille. Tapahtumassa pääsi kokeilemaan esimerkiksi erilaisia liikuntalajeja, nauttimaan musiikista ja taiteesta, keskustelemaan eri yhdistysten edustajien kanssa, tutustumaan kunnan eri palveluihin sekä ostamaan ja ihastelemaan paikallisten yrittäjien tuotteita.

Mielestämme tapahtuma on esimerkki hyvästä yhteistyöstä kunnan, järjestöjen, seurojen ja yritysten kesken. Tapahtumaa on tarkoitus jatkossa kehittää vielä syvällisemmän yhteistyön suuntaan, kumppanuuden tasolle. Tapahtuma on vuosittainen perinne, jota kaikki osaavat odottaa. Se on paikka, jossa kaikki pääsevät näyttämään yhdessä kuinka Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Anne Toppari, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, Kempeleen kunta

Katja Vähäkuopus, liikuntapalveluiden päällikkö, Kempeleen kunta

Asiasanat

Kunta-järjestöyhteistyö, yhdistysyhteistyö,